Jste zde

Smlouvy

Rokseřadit sestupně Název smlouvy Typ smlouvy Soubor
2014 Nájemní smlouva -14 012 1 00 Jiřina Odvárková,Jiří Odvárka nájemní věc movitá 14 012 1 00 Nájemní smlouva Jiřina Odvárková,Jiří Odvárka (pdf, 2.84 MB)
2014 Nájemní smlouva 14 019 1 00 K-Stavby nájemní věc movitá Nájemní smlouva 14 019 1 00 K-Stavby (pdf, 3.42 MB), 14_019_1_01_k-stavby.pdf (pdf, 644.89 KB), 14_019_1_02_k-stavby.pdf (pdf, 1.28 MB), 14_019_1_03_k-stavby.pdf (pdf, 663.72 KB), 14_019_1_04_k-stavby.pdf (pdf, 276.18 KB)
2014 Účastnická smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací: Telefónica Czech Republic č. 14 003 0 00 ostatní 14_003_0_00_telefonica_czech_republic.pdf (pdf, 332.95 KB), Dodatek č. 1 (pdf, 193.16 KB), Dodatek č. 2 (pdf, 452.48 KB)
2014 Nájemní smlouva Zemědělské družstvo Kunratice v likvidaci 14 011 1 00 nájemní nemovitost Nájemní smlouva Zemědělské družstvo Kunratice v likvidaci 14 011 1 00 (pdf, 2.91 MB)
2014 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB-PREdistribuce č.14 004 9 00 budoucí věcná břemena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB-PREdistribuce č.14 004 9 00 (pdf, 2.37 MB)
2014 Smlouva o zřízení věcného břemene 14 006 9 00 PREdistribuce věcná břemena Smlouva o zřízení věcného břemene 14 006 9 00 PREdistribuce (pdf, 2.81 MB)
2014 Nájemní smlouva-MUDr.Martin Kuncek č.14 008 1 00 nájemní věc movitá Nájemní smlouva-MUDr.Martin Kuncek č.14 008 1 00 (pdf, 2.78 MB)
2014 Darovací smlouva - Anna Růžičková 14 036 7 00 darovací věc movitá 14_036_7_00_anna_ruzickova.pdf (pdf, 900.84 KB)
2014 Nájemní smlouva-Jiří Zeithammel:Garážové stání DCHB č.14 018 1 00 nájemní nebytový prostor Nájemní smlouva-Jiří Zeithammel:Garážové stání DCHB č.14 018 1 00 (pdf, 1.56 MB), 14_018_1_01_jiri_zeithammel.pdf (pdf, 542.16 KB)
2014 Smlouva o výpůjčce-AZ Irstav č.14 008 2 00 výpůjčka nemovitost 14 008 2 00 Smlouva o výpůjčce (pdf, 2.5 MB)
2014 Smlouva o pronájmu pozemku 14 027 1 00 Oleksandr CHopyk Kupní smlouvy Smlouva o pronájmu pozemku 14 027 1 00 Oleksandr CHopyk (pdf, 1.79 MB)
2015 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a provedení přeložky-Kateřina Bianchini č.15 005 9 00 budoucí věcná břemena 15_005_9_00_katerna_bianchini.pdf (pdf, 7.56 MB)
2015 Smlouva o výpůjčce: Ing.Jaroslav Vrba č.15 003 2 00 výpůjčka věc movitá 15_003_2_00_jaroslav_vrba.pdf (pdf, 911.98 KB), dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce (pdf, 333.39 KB)
2015 Dohoda o převzetí chodníku a zeleně-Matějček Jan, Renáta, Tuček Miroslav, Jana č.15 029 0 00 ostatní 15_029_0_00_matejckovituckovi.pdf (pdf, 1.17 MB)
2015 Dohoda o partnerství-Žít spolu o.p.s č.15 011 3 00 ostatní 15_011_3_00_zit_spolu.pdf (pdf, 1.31 MB)
2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-PREdistribuce č. 15 006 9 00 budoucí věcná břemena 15_006_9_00_predistribuce.pdf (pdf, 2.79 MB)
2015 Souhlas na provedení stavby kanalizační a vodovodní přípojky :Josef Toufar č.15 010 0 00 ostatní 15_010_0_00_josef_toufar.pdf (pdf, 2.6 MB)
2015 Smlouva o podmínkách na provedení stavby a vod.přípojky RD č.p.1642-Eldorado CZ č.15 012 0 00 ostatní 15_012_0_00_eldorado_cz.pdf (pdf, 1.54 MB)
2015 Smlouva příkazní-Finanční poradenství č.15 038 0 00 příkazní 15_038_0_00_financni_poradenstvi.pdf (pdf, 1.67 MB)
2015 Kupní smlouva-MY DVA group a.s. č.15 003 6 00 kupní věc movitá 15_003_6_00_my_dva_group.pdf (pdf, 1.59 MB)

Stránky

Vyskočit nahoru