Smlouvy

Rok Název smlouvy Typ smlouvy Soubor
2017 Darovací smlouva-DetskyDum, s.r.o. č.17 001 7 00 darovací věc movitá 17_001_7_00_detsky_dum.pdf (pdf, 241.35 KB)
2017 Darovací smlouva-Jaromír Chaloupka č.17 002 7 00 darovací věc movitá 17_002_7_00_chaloupka.pdf (pdf, 240.26 KB)
2017 Dohoda o podmínkách zpětného převzetí čísla: Ing.Karel Fíla č.17 001 0 01 ostatní 17_001_0_01_karel_fila.pdf (pdf, 193.97 KB)
2017 Kupní smlouva- AV MEDIA a.s. č.17 002 6 00 kupní věc movitá 17_002_6_00_av_media.docx (docx, 29.43 KB), 17_002_6_00_priloha_1.pdf (pdf, 320.8 KB)
2017 Kupní smlouva-SANTAL, s.r.o. č.17 003 6 00 kupní věc movitá 17_003_6_00_santal.pdf (pdf, 240.8 KB), priloha_1.pdf (pdf, 155.05 KB)
2017 Licenční smlouva o veřejném provozování-OSA č.17 022 0 00 licenční 17_022_0_00_osa.pdf (pdf, 230.2 KB)
2017 Licenční smlouva o veřejném provozování-OSA č.17 036 0 00 licenční 17_036_0_00_osa.pdf (pdf, 234.97 KB)
2017 Nájemní smlouva-Petra Jungová č.17 001 1 00 nájemní věc movitá 17_001_1_00_petra_jungova.pdf (pdf, 224.52 KB), priloha_1.pdf (pdf, 59.32 KB), priloha_2.pdf (pdf, 326.65 KB), priloha_3.pdf (pdf, 33.24 KB), priloha_4.pdf (pdf, 193.66 KB)
2017 Příkazní smlouva-Advokátní kancelář Salmon č.17 006 0 00 příkazní 17_006_0_00_advokatni_kancelar_salmon.pdf (pdf, 750.95 KB)
2017 Příkazní smlouva-IKIS, s.r.o. č.17 005 0 00 příkazní 17_005_0_00_ikis.pdf (pdf, 1.25 MB)
2017 Smlouva o dílo - Arbofolium č.17 005 3 00 o dílo 17_005_3_00_arbofolium.pdf (pdf, 219.68 KB), 17_005_3_00_priloha.pdf (pdf, 103.8 KB)
2017 Smlouva o dílo - BOMART s.r.o. č.17 002 3 00 o dílo 17_002_3_00_bomart.pdf (pdf, 200.04 KB)
2017 Smlouva o dílo: Xedos s.r.o. č.17 004 3 00 o dílo 17_004_3_00_xedos.pdf (pdf, 532.82 KB), priloha_1.pdf (pdf, 27.64 KB), priloha_2_1.pdf (pdf, 63.22 KB), priloha_2_2.pdf (pdf, 737.61 KB), priloha_2_3.pdf (pdf, 81.63 KB), priloha_2_4.pdf (pdf, 137.71 KB)
2017 Smlouva o podmínkách na provedení stavby vodovodní,kanalizační,elektro přípojky a sdělovacího kabelu: Petr Dvořák, Kateřina Dvořáková č.17 032 0 00 ostatní 17_032_0_00_dvorakovi.pdf (pdf, 350.13 KB)
2017 Smlouva o připojení: PREdistribuce č.17 028 0 00 ostatní 17_028_0_00_predistribuce.pdf (pdf, 130.37 KB)
2017 Smlouva o připojení: PREdistribuce č.17 030 0 00 ostatní 17_030_0_00_predistribuce.pdf (pdf, 125.13 KB)
2017 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny-Pražská energetika č.17 031 0 00 ostatní 17_031_0_00_prazska_energetika.pdf (pdf, 115.79 KB)
2017 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny: Pražská energetika č.17 029 0 00 ostatní 17_029_0_00_prazska_energetika.pdf (pdf, 118.24 KB)
2017 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny: Pražská energetika č.17 035 0 00 ostatní 17_035_0_00_prazska_energetika.pdf (pdf, 122.47 KB)
2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - Jan Soukup č. 17 008 9 00 budoucí věcná břemena 17_008_9_00_jan_soukup.pdf (pdf, 289.67 KB)

Stránky