Smlouvy

Rok Název smlouvy Typ smlouvy Soubor
2017 Darovací smlouva na finanční dar: K-STAVBY, a.s. č.17 005 7 00 darovací věc movitá 17_005_7_00_k-stavby.pdf (pdf, 198.2 KB)
2017 Darovací smlouva-DetskyDum, s.r.o. č.17 001 7 00 darovací věc movitá 17_001_7_00_detsky_dum.pdf (pdf, 241.35 KB)
2017 Darovací smlouva-Ing.arch.Ivana Kabelová č.17 004 7 00 darovací věc movitá 17_004_7_00_ivana_kabelova.pdf (pdf, 198.25 KB)
2017 Darovací smlouva-Jaromír Chaloupka č.17 002 7 00 darovací věc movitá 17_002_7_00_chaloupka.pdf (pdf, 240.26 KB)
2017 Darovací smlouva-Milada Filipová č.17 003 7 00 darovací věc movitá 17_003_7_00_milada_filipova.pdf (pdf, 198.43 KB)
2017 Darovací smlouva: DetskyDum s.r.o. č.17 001 7 00 darovací věc movitá 17_001_7_00_detsky_dum.pdf (pdf, 241.35 KB)
2017 Darovací smlouva: Martina Roubíčková č.17 006 7 00 darovací věc movitá 17_006_7_00_martina_roubickova.pdf (pdf, 198.81 KB)
2017 Darovací smlouva: Mgr.Jana Kopecká č. 17 009 7 00 darovací věc movitá 17_009_7_00_jana_kopecka.pdf (pdf, 198.01 KB)
2017 Darovací smlouva: Vladimír Hercík č. 17 008 7 00 darovací věc movitá 17_008_7_00_vladimir_hercik.pdf (pdf, 199 KB)
2017 Dohoda o podmínkách zpětného převzetí čísla: Ing.Karel Fíla č.17 001 0 01 ostatní 17_001_0_01_karel_fila.pdf (pdf, 193.97 KB)
2017 Kupní smlouva - Ing.Martin Vondra č.17 006 6 00 kupní věc movitá 17_006_6_00_martin_vondra.pdf (pdf, 350.43 KB)
2017 Kupní smlouva- AV MEDIA a.s. č.17 002 6 00 kupní věc movitá 17_002_6_00_av_media.docx (docx, 29.43 KB), 17_002_6_00_priloha_1.pdf (pdf, 320.8 KB)
2017 Kupní smlouva-SANTAL, s.r.o. č.17 003 6 00 kupní věc movitá 17_003_6_00_santal.pdf (pdf, 240.8 KB), priloha_1.pdf (pdf, 155.05 KB)
2017 Kupní smlouva: Santal č.17 004 6 00 kupní věc movitá 17_004_6_00_santal.pdf (pdf, 239.13 KB)
2017 Kupní smlouva: SANTAL s.r.o., č. 17 007 6 00 kupní věc movitá 17_007_6_00_santal.pdf (pdf, 241.44 KB), 17_007_6_00_priloha_1.pdf (pdf, 46.64 KB)
2017 Kupní smlouva:Drahuše Krausová č.17 001 6 00 kupní věc movitá 17_001_6_00_drahuse_krausova.pdf (pdf, 255.37 KB)
2017 Licenční smlouva o veřejném provozování-OSA č.17 022 0 00 licenční 17_022_0_00_osa.pdf (pdf, 230.2 KB)
2017 Licenční smlouva o veřejném provozování-OSA č.17 036 0 00 licenční 17_036_0_00_osa.pdf (pdf, 234.97 KB)
2017 Licenční smlouva o veřejném provozování: Ochranný svaz autorský č. 17 051 0 00 licenční 17_051_0_00_osa.pdf (pdf, 257.71 KB)
2017 Memorandum a spolupráci,podpoře a poskytování informací: ČVUT v Praze-Fakulta biomedicínského inženýrství č. 17 012 3 00 o spolupráci 17_012_3_00_cvut.pdf (pdf, 462.69 KB)

Stránky