Jste zde

Smlouvy

Rok Název smlouvy Typ smlouvy Soubor
2019 Darovací smlouva Mgr.Eva Hilčerová č. 19 002 7 00 darovací věc movitá 19_002_7_00_eva_hilcerova_.pdf (pdf, 288.67 KB)
2019 Darovací smlouva: Jan Andelt č. 19 001 7 00 darovací věc movitá 19_001_7_00_andelt_jan.pdf (pdf, 212.67 KB)
2019 Dohoda o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy WiFi4EU: Výkonná agentura pro inovace a sítě č. 19 39 0 00 ostatní 19_039_0_00_vykonna_agentura_pro_inovace_site.pdf (pdf, 978.22 KB)
2019 Kupní smlouva: Auto Gruber č. 19 003 6 00 kupní věc movitá 19_003_6_00_auto_gruber_.pdf (pdf, 608.38 KB)
2019 Kupní smlouva: Dräger Safety č.19 002 6 00 kupní věc movitá 19_002_6_00_drager_safety_.pdf (pdf, 15.86 MB)
2019 Kupní smlouva: Kateřina Dvořáková č. 19 001 6 00 kupní věc movitá 19_001_6_00_katerina_dvorakova.pdf (pdf, 320.13 KB)
2019 Kupní smlouva: KOBIT č. 19 005 6 00 kupní věc movitá 19_005_6_00_kobit_.pdf (pdf, 19.63 MB)
2019 Nájemní smlouva: Císařský Dvůr Jeneč č. 19 001 1 00 nájemní věc movitá 19_001_1_00_cisarsky_dvur_jenec.pdf (pdf, 18.08 MB)
2019 Nájemní smlouva: Frédéric Dongmo č. 19 014 1 00 nájemní věc movitá 19_014_1_00_frederic_dongmo_.pdf (pdf, 312.47 KB)
2019 Nájemní smlouva: Základní umělecká škola Jižní Město č. 19 013 1 00 nájemní věc movitá 19_013_1_00_zus_jizni_mesto.pdf (pdf, 293.17 KB)
2019 Pachtovní smlouva: Ing.Jan Fořt č.19 008 1 00 Výpůjčka 19_008_1_00_jan_fort_pacht.pdf (pdf, 300.79 KB)
2019 Pachtovní smlouva: Ing.Michal Jakoubek č. 19 007 1 00 nájemní věc movitá 19_007_1_00_michal_jakoubek_pacht.pdf (pdf, 301.04 KB)
2019 Pachtovní smlouva: Jakub Jakoubek č. 19 006 1 00 nájemní věc movitá 19_006_1_00_jakub_jakoubek_pacht.docx (docx, 28.25 KB)
2019 Pachtovní smlouva: Jiří Jakoubek č. 19 005 1 00 nájemní věc movitá 19_005_1_00_jiri_jakoubek_pacht.pdf (pdf, 301.62 KB)
2019 Příkazní smlouva: IKIS č. 19 034 0 00 příkazní 19_034_0_00_ikis_.pdf (pdf, 271.2 KB)
2019 Rámcová smlouva o spolupráci: České vysoké učení technické v Praze č. 19 004 3 00 o spolupráci 19_004_3_00_cvut.pdf (pdf, 369.93 KB)
2019 Rámcová smlouva o zřizování a vedení vkladových účtů: Česká spořitelna, a.s. č.19 035 0 00 o vedení účtu 19_035_0_00_cs._sporitelna.pdf (pdf, 10.71 MB)
2019 Servisní smlouva programového vybavení: ATLAS consulting č. 19 030 0 00 ostatní 19_030_0_00_atlas_consulting.pdf (pdf, 8.84 MB)
2019 Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových č. 19 001 0 00 ostatní 19_001_0_00_urad_pro_zastupovani_statu.pdf (pdf, 12.51 MB)
2019 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti: Česká telekomunikační infrakstruktura č. 19 001 9 00 budoucí věcná břemena 19_001_9_00_cetin.pdf (pdf, 13.11 MB)

Stránky

gotop