Smlouvy

Rok Název smlouvy Typ smlouvy Soubor
2018 Nájemní smlouva: Gremysta č. 18 002 1 00 nájemní věc movitá 18_002_1_00_gremysta_system.pdf (pdf, 800.2 KB)
2018 Nájemní smlouva: Základní umělecká škola Jižní Město č.18 001 1 00 nájemní nebytový prostor 18_001_1_00_zus_jizni_mesto.pdf (pdf, 302.68 KB)
2018 Smlouva o dílo: Vodní díla TBD č. 18 001 3 00 o dílo 18_001_3_00_vodni_dila_-_tbd.pdf (pdf, 414.3 KB)
2018 Smlouva o dodávce vody č.34002490/2: Pražské vodovody a kanalizace č.18 004 0 00 ostatní 18_004_0_00_prazske_vodovody_a_kanalizace.pdf (pdf, 21.94 MB)
2018 Smlouva o dodávce vody: Pražské vodovody a kanalizace č. 18 002 0 00 ostatní 18_002_0_00_prazske_vodovody_a_kanalizace.pdf (pdf, 21.1 MB)
2018 Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku /dohoda s vlastníkem pozemku/ Jan Soukup č.18 001 0 00 ostatní 18_001_0_00_jan_soukup.pdf (pdf, 456.07 KB)
2018 Smlouva o zřízení služebnosti: Zdeněk Krištůfek č.18 001 9 00 věcná břemena 18_001_9_00_zdenek_kristufek.pdf (pdf, 493.26 KB)
2018 Technické podmínky připojení k distribuční soustavě č.0040583497: Pražská plynárenská distribuce č. 18 003 0 00 ostatní 18_003_0_00_prazska_plynarenska_distribuce.pdf (pdf, 23.62 MB)
2017 Darovací smlouva na finanční dar: K-STAVBY, a.s. č.17 005 7 00 darovací věc movitá 17_005_7_00_k-stavby.pdf (pdf, 198.2 KB)
2017 Darovací smlouva-DetskyDum, s.r.o. č.17 001 7 00 darovací věc movitá 17_001_7_00_detsky_dum.pdf (pdf, 241.35 KB)
2017 Darovací smlouva-Ing.arch.Ivana Kabelová č.17 004 7 00 darovací věc movitá 17_004_7_00_ivana_kabelova.pdf (pdf, 198.25 KB)
2017 Darovací smlouva-Jaromír Chaloupka č.17 002 7 00 darovací věc movitá 17_002_7_00_chaloupka.pdf (pdf, 240.26 KB)
2017 Darovací smlouva-Milada Filipová č.17 003 7 00 darovací věc movitá 17_003_7_00_milada_filipova.pdf (pdf, 198.43 KB)
2017 Darovací smlouva: Bc.Alice Hozmanová č.17 019 7 00 darovací věc movitá 17_019_7_00_alice_hozmanova.pdf (pdf, 200.1 KB)
2017 Darovací smlouva: Bc.Jan Dobiáš č.17 010 7 00 darovací věc movitá 17_010_7_00_jan_dobias.pdf (pdf, 199.27 KB)
2017 Darovací smlouva: Bc.Pavel Hůrka č.17 013 7 00 darovací věc movitá 17_013_7_00_pavel_hurka.pdf (pdf, 199.19 KB)
2017 Darovací smlouva: Bronislav Grund č.17 012 7 00 darovací věc movitá 17_012_7_00_bronislav_grund.pdf (pdf, 198.75 KB)
2017 Darovací smlouva: DetskyDum s.r.o. č.17 001 7 00 darovací věc movitá 17_001_7_00_detsky_dum.pdf (pdf, 241.35 KB)
2017 Darovací smlouva: František Gazdík č.17 011 7 00 darovací věc movitá 17_011_7_00_frantisek_gazdik.pdf (pdf, 199.72 KB)
2017 Darovací smlouva: Ing.Vít Beran č.17 018 7 00 darovací věc movitá 17_018_7_00_vit_beran.pdf (pdf, 199.61 KB)

Stránky