Smlouvy

Rok Název smlouvy Typ smlouvy Soubor
2017 Darovací smlouva-DetskyDum, s.r.o. č.17 001 7 00 darovací věc movitá 17_001_7_00_detsky_dum.pdf (pdf, 241.35 KB)
2017 Darovací smlouva-Ing.arch.Ivana Kabelová č.17 004 7 00 darovací věc movitá 17_004_7_00_ivana_kabelova.pdf (pdf, 198.25 KB)
2017 Darovací smlouva-Jaromír Chaloupka č.17 002 7 00 darovací věc movitá 17_002_7_00_chaloupka.pdf (pdf, 240.26 KB)
2017 Darovací smlouva-Milada Filipová č.17 003 7 00 darovací věc movitá 17_003_7_00_milada_filipova.pdf (pdf, 198.43 KB)
2017 Dohoda o podmínkách zpětného převzetí čísla: Ing.Karel Fíla č.17 001 0 01 ostatní 17_001_0_01_karel_fila.pdf (pdf, 193.97 KB)
2017 Kupní smlouva- AV MEDIA a.s. č.17 002 6 00 kupní věc movitá 17_002_6_00_av_media.docx (docx, 29.43 KB), 17_002_6_00_priloha_1.pdf (pdf, 320.8 KB)
2017 Kupní smlouva-SANTAL, s.r.o. č.17 003 6 00 kupní věc movitá 17_003_6_00_santal.pdf (pdf, 240.8 KB), priloha_1.pdf (pdf, 155.05 KB)
2017 Licenční smlouva o veřejném provozování-OSA č.17 022 0 00 licenční 17_022_0_00_osa.pdf (pdf, 230.2 KB)
2017 Licenční smlouva o veřejném provozování-OSA č.17 036 0 00 licenční 17_036_0_00_osa.pdf (pdf, 234.97 KB)
2017 Nájemní smlouva prostor sloužící k podnikání a nájemní smlouva věcí movitých - Zařízení školního stravování Party catering č.17 002 1 00 nájemní nebytový prostor 17_002_1_00_party_catering.pdf (pdf, 250.18 KB), 17_002_1_00_priloha_1.pdf (pdf, 44.99 KB), 17_002_1_00_priloha_2.pdf (pdf, 193.46 KB), 17_002_1_00_priloha_3.pdf (pdf, 126.99 KB), 17_002_1_00_priloha_4.pdf (pdf, 86.37 KB), 17_002_1_00_priloha_5.pdf (pdf, 252.13 KB), 17_002_1_00_priloha_6.pdf (pdf, 182.57 KB), 17_002_1_00_priloha_7.pdf (pdf, 202.25 KB)
2017 Nájemní smlouva-Petra Jungová č.17 001 1 00 nájemní věc movitá 17_001_1_00_petra_jungova.pdf (pdf, 224.52 KB), priloha_1.pdf (pdf, 59.32 KB), priloha_2.pdf (pdf, 326.65 KB), priloha_3.pdf (pdf, 33.24 KB), priloha_4.pdf (pdf, 193.66 KB)
2017 Plánovací smlouva-Steinlaufová Eva,Matějček Jan a Matějčková Renáta č. 17 026 0 00 ostatní 17_026_0_00_matejckovi_steinlaufova.pdf (pdf, 2.18 MB)
2017 Plánovací smlouva-Tomáš Velek č.17 037 0 00 ostatní 17_037_0_00_tomas_velek.pdf (pdf, 1.33 MB)
2017 Příkazní smlouva - Kouba Engineering č.17 040 0 00 příkazní
2017 Příkazní smlouva -Kouba Engineering č.17 034 0 00 příkazní 17_034_0_00_kouba_engineering.pdf (pdf, 243.32 KB)
2017 Příkazní smlouva-Advokátní kancelář Salmon č.17 006 0 00 příkazní 17_006_0_00_advokatni_kancelar_salmon.pdf (pdf, 750.95 KB), 17_006_0_01_advokatni_kancelar_salmon.pdf (pdf, 161.15 KB)
2017 Příkazní smlouva-IKIS, s.r.o. č.17 005 0 00 příkazní 17_005_0_00_ikis.pdf (pdf, 1.25 MB)
2017 Smlouva o dílo - Arbofolium č.17 005 3 00 o dílo 17_005_3_00_arbofolium.pdf (pdf, 219.68 KB), 17_005_3_00_priloha.pdf (pdf, 103.8 KB)
2017 Smlouva o dílo - BOMART s.r.o. č.17 002 3 00 o dílo 17_002_3_00_bomart.pdf (pdf, 200.04 KB)
2017 Smlouva o dílo-Ing.Vlastimil Fousek č.17 007 3 00 o dílo 17_007_3_00_vlastimil_fousek.pdf (pdf, 249.71 KB), 17_007_3_00_priloha_1.pdf (pdf, 31.05 KB), 17_007_3_00_priloha_2.pdf (pdf, 43.45 KB)

Stránky