Jste zde

Vyzkoušejte mobilní aplikaci Moje Kunratice, budete mít nejdůležitější obsah webu při ruce a neuniknou vám žádné novinky.
Aplikace je dostupná pro Android a iOS. Více o aplikaci naleznete zde. ×

Smlouvy

Rok Název smlouvy Typ smlouvy Soubor
2019 Darovací smlouva: Jan Andelt č. 19 001 7 00 darovací věc movitá 19_001_7_00_andelt_jan.pdf (pdf, 212.67 KB)
2019 Kupní smlouva: Kateřina Dvořáková č. 19 001 6 00 kupní věc movitá 19_001_6_00_katerina_dvorakova.pdf (pdf, 320.13 KB)
2019 Nájemní smlouva: Císařský Dvůr Jeneč č. 19 001 1 00 nájemní věc movitá 19_001_1_00_cisarsky_dvur_jenec.pdf (pdf, 18.08 MB)
2019 Pachtovní smlouva: Ing.Jan Fořt č.19 008 1 00 Výpůjčka 19_008_1_00_jan_fort_pacht.pdf (pdf, 300.79 KB)
2019 Pachtovní smlouva: Ing.Michal Jakoubek č. 19 007 1 00 nájemní věc movitá 19_007_1_00_michal_jakoubek_pacht.pdf (pdf, 301.04 KB)
2019 Pachtovní smlouva: Jakub Jakoubek č. 19 006 1 00 nájemní věc movitá 19_006_1_00_jakub_jakoubek_pacht.docx (docx, 28.25 KB)
2019 Pachtovní smlouva: Jiří Jakoubek č. 19 005 1 00 nájemní věc movitá 19_005_1_00_jiri_jakoubek_pacht.pdf (pdf, 301.62 KB)
2019 Rámcová smlouva o spolupráci: České vysoké učení technické v Praze č. 19 004 3 00 o spolupráci 19_004_3_00_cvut.pdf (pdf, 369.93 KB)
2019 Servisní smlouva programového vybavení: ATLAS consulting č. 19 030 0 00 ostatní 19_030_0_00_atlas_consulting.pdf (pdf, 8.84 MB)
2019 Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových č. 19 001 0 00 ostatní 19_001_0_00_urad_pro_zastupovani_statu.pdf (pdf, 12.51 MB)
2019 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti: Česká telekomunikační infrakstruktura č. 19 001 9 00 budoucí věcná břemena 19_001_9_00_cetin.pdf (pdf, 13.11 MB)
2019 Smlouva o dílo: Bonita Group Service č.19 007 3 00 o dílo 19_007_3_00_bonita_group_service.pdf (pdf, 304.05 KB)
2019 Smlouva o dílo: EMV s.r.o. č.19 009 3 00 o dílo 19_009_3_00_emv.pdf (pdf, 343.93 KB)
2019 Smlouva o dílo: Konstruktis Praha č. 19 006 3 00 o dílo 19_006_3_00_konstruktis.pdf (pdf, 1.06 MB)
2019 Smlouva o dílo: KVS-Projekt č. 19 008 3 00 o dílo 19_008_3_00_kvs_projekt.pdf (pdf, 287.73 KB)
2019 Smlouva o dílo: PSS Bohemia č. 19 005 3 00 o dílo 19_005_3_00_pss_bohemia.pdf (pdf, 303.81 KB), Dodatek č. 1 (pdf, 135.37 KB)
2019 Smlouva o nájmu bytu č.1.02 DCHB - František Kovács, Alžbeta Kovácsová č. 19 004 1 00 nájemní byt 19_004_1_00_fr.alz_._kovaczovi_dchb.pdf (pdf, 314.51 KB)
2019 Smlouva o nájmu bytu č.1.05 v DCHB: Pavel Blažíček č.19 002 1 00 nájemní byt 19_002_1_00_pavel_blazicek_dchb.pdf (pdf, 314.52 KB)
2019 Smlouva o nájmu bytu č.3.34 DCHB-Jaroslava Hlavatá č.19 003 1 00 nájemní byt 19_003_1_00_jaroslava_hlavata_dchb.pdf (pdf, 314.58 KB)
2019 Smlouva o poskytování právních služeb: JUDr.Jaromír Štůsek, LL.M.,advokát č. 19 008 0 00 právní služby 19_008_0_00_jaroslav_stusek.pdf (pdf, 538.9 KB)

Stránky

gotop