Smlouvy

Rok Název smlouvy Typ smlouvy Soubor
2018 Darovací smlouva: Alena Lehovcová č. 18 022 7 00 darovací věc movitá 18_022_7_00_alena_lehovcova.pdf (pdf, 296.93 KB)
2018 Darovací smlouva: Alena Macúchová č. 18 021 7 00 darovací věc movitá 18_021_7_00_alena_macuchova.pdf (pdf, 296.64 KB)
2018 Darovací smlouva: Alena Sedláčková č. 18 003 7 00 darovací věc movitá 18_003_7_00_alena_sedlackova.pdf (pdf, 297.34 KB)
2018 Darovací smlouva: Andrea Andeltová č. 18 017 7 00 darovací věc movitá 18_017_7_00_andrea_andeltova.pdf (pdf, 296.84 KB)
2018 Darovací smlouva: Anna Rutarová č. 18 038 7 00 darovací věc movitá 18_038_7_00_anna_rutarova.pdf (pdf, 297.03 KB)
2018 Darovací smlouva: Dagmar Andrlová č. 18 006 7 00 darovací věc movitá 18_006_7_00_dagmar_andrlova.pdf (pdf, 298.04 KB)
2018 Darovací smlouva: Dana Petrášková č. 18 002 7 00 darovací věc movitá 18_002_7_00_dana_petraskova.pdf (pdf, 297.51 KB)
2018 Darovací smlouva: Daniela Linhartová č. 18 008 7 00 darovací věc movitá 18_008_7_00_daniela_linhartova.pdf (pdf, 297.45 KB)
2018 Darovací smlouva: Denisa Bornová č. 18 035 7 00 darovací věc movitá 18_035_7_00_denisa_bornova.pdf (pdf, 298.68 KB)
2018 Darovací smlouva: Denisa Fojtů č. 18 025 7 00 darovací věc movitá 18_025_7_00_denisa_fojtu.pdf (pdf, 300.31 KB)
2018 Darovací smlouva: Eliška Raková č. 18 040 7 00 darovací věc movitá 18_040_7_00_eliska_rakova.pdf (pdf, 298.43 KB)
2018 Darovací smlouva: Erika Klubrtová č. 18 031 7 00 darovací věc movitá 18_031_7_00_erika_klubrtova.pdf (pdf, 297.97 KB)
2018 Darovací smlouva: Eva Suchá č. 18 012 7 00 darovací věc movitá 18_012_7_00_eva_sucha.pdf (pdf, 297.81 KB)
2018 Darovací smlouva: František Kořán č. 18 034 7 00 darovací věc movitá 18_034_7_00_frantisek_koran.pdf (pdf, 298.77 KB)
2018 Darovací smlouva: Hana Kozárová č. 18 014 7 00 darovací věc movitá 18_014_7_00_hana_kozarova.pdf (pdf, 298.95 KB)
2018 Darovací smlouva: Hana Kýhosová č. 18 010 7 00 darovací věc movitá 18_010_7_00_hana_kyhosova.pdf (pdf, 298.48 KB)
2018 Darovací smlouva: Ing.arch.Ivana Kabelová č.18 044 7 00 směnná věc movitá 18_044_7_00_ivana_kabelova.pdf (pdf, 286.93 KB)
2018 Darovací smlouva: Ing.Vít Beran č. 18 043 7 00 darovací věc movitá 18_043_7_00_ing._vit_beran.pdf (pdf, 299.95 KB)
2018 Darovací smlouva: Irena Chalupová č. 18 009 7 00 darovací věc movitá 18_009_7_00_irena_chalupova.pdf (pdf, 296.92 KB)
2018 Darovací smlouva: Ivana Nová č. 18 033 7 00 darovací věc movitá 18_033_7_00_ivana_nova.pdf (pdf, 296.29 KB)

Stránky