Jste zde

Strategický plán rozvoje MČ Praha-Kunratice

Demografická studie

MČ získala finanční podporu z Evropského sociálního fondu na tvorbu strategických a koncepčních dokumentů v MČ Praha-Kunratice. Cílem projektu je získání podkladů pro cílený rozvoj a zavést strategické řízení MČ. Jedná se o koncepční plán pro plánování rozvoje a dalších šesti dokumentů – demografická studie, inventarizace stromů, pasport zeleně, pasport mobiliáře, plán nakládání s odpady a generel komunikací. Projekt bude probíhat do 30.4. 2021 a budeme o něm průběžně informovat. 

Informace o projektu a vytvořené dokumenty naleznete zde:

Prezentace - strategický plán (ppt, 467.5 KB), Demografická studie (pdf, 3.23 MB)

Plán nakládání s odpady v MČ Praha - Kunratice

Účelem studie je navrhnout optimalizaci nakládání s komunálním odpadem v městské části Praha - Kunratice s ohledem na technické možnosti dotčené oblasti a ekonomickou náročnost vybudování navrženého systému, tj. naplňovat principy sociální i solidární ekonomiky.

Řešení by mělo být nejen v souladu s připravovanou legislativou, ale také musí být finančně dostupné, a to nejen z pohledu případných investičních nákladů, ale také následných provozních výdajů.

Plán nakládání s odpady v městské části Praha – Kunratice je v souladu s obecním i krajským Plánem odpadového hospodářství Hlavního města Prahy a je primárně zaměřen na odpady, pro které jsou stanoveny:

  • cíle Krajského Plánu odpadového hospodářství Hlavního města Prahy 2016 – 2025 (dále jen POH kraje) a
  • cíle Plánu odpadového hospodářství Hlavního města Prahy (dále jen POH obce).
Plán nakládání s odpady v MČ Praha - Kunratice (pdf, 26.93 MB)
Vyskočit nahoru