Jste zde

Strategický plán rozvoje MČ Praha-Kunratice

V této sekci naleznete strategické dokumenty MČ pořizované v letech 2019 - 2021.

Podrobná zpráva ke stažení zde: PDF


MČ získala finanční podporu z Evropského sociálního fondu na tvorbu strategických a koncepčních dokumentů v MČ Praha-Kunratice.
Cílem projektu je získání podkladů pro cílený rozvoj a zavést strategické řízení MČ.
Jedná se o koncepční plán pro plánování rozvoje a dalších šesti dokumentů – demografická studie, inventarizace stromů, pasport zeleně, pasport mobiliáře, plán nakládání s odpady a generel komunikací.


 

Generel komunikací MČ Praha-Kunratice

Generel komunikací na pozemcích a ve správě MČ Praha-Kunratice; DIPRO 2020

PřílohaVelikost
PDF icon Generel komunikací MČ Praha-Kunratice51.71 MB

Pasport mobiliáře

Když hovoříme o mobiliáři v naší městské části, máme tím na mysli výrobky které jsou navržené pro zpříjemnění pobytu ve venkovních prostorách. Jsou to výrobky vhodné pro veřejné prostranství měst a obcí jako parkové lavičky, květináče, odpadkové koše, cvičební prvky a dětská hřiště. Tímto projektem jsme získali přehled o veškerém městském mobiliáři a jeho údržbě. Pro pasportizaci používáme stávající systém Misys, který dokáže provázat katastrální informace s jakoukoliv informací kterou je možné geograficky zobrazit, tedy i mobiliář. Zeměpisná šířka a délka každého prvku je zobrazena v mapě včetně atributů , jako je např. fotografie a plánovaná údržba. Pro představu jak systém pracuje je přiložen výřez mapy v Zeleném údolí, s tabulkou mobiliáře a fotografií prvku.

PřílohaVelikost
PDF icon Celková mapa2.23 MB
Soubor Mobilář výřez Zelené údolí5.78 KB
PDF icon Výřez mapy Zelené údolí8.57 MB
Image icon Mobiliář obrázek11.19 MB
PDF icon Pasport mobiliáře technická zpráva122.68 KB

Plán nakládání s odpady v MČ Praha - Kunratice

Účelem studie je navrhnout optimalizaci nakládání s komunálním odpadem v městské části Praha - Kunratice s ohledem na technické možnosti dotčené oblasti a ekonomickou náročnost vybudování navrženého systému, tj. naplňovat principy sociální i solidární ekonomiky.

Řešení by mělo být nejen v souladu s připravovanou legislativou, ale také musí být finančně dostupné, a to nejen z pohledu případných investičních nákladů, ale také následných provozních výdajů.

Plán nakládání s odpady v městské části Praha – Kunratice je v souladu s obecním i krajským Plánem odpadového hospodářství Hlavního města Prahy a je primárně zaměřen na odpady, pro které jsou stanoveny:

  • cíle Krajského Plánu odpadového hospodářství Hlavního města Prahy 2016 – 2025 (dále jen POH kraje) a
  • cíle Plánu odpadového hospodářství Hlavního města Prahy (dále jen POH obce).
PřílohaVelikost
PDF icon Plán nakládání s odpady v MČ Praha - Kunratice27.22 MB
Vyskočit nahoru