Jste zde

Strategický plán rozvoje MČ Praha-Kunratice

Demografická studie

MČ získala finanční podporu z Evropského sociálního fondu na tvorbu strategických a koncepčních dokumentů v MČ Praha-Kunratice. Cílem projektu je získání podkladů pro cílený rozvoj a zavést strategické řízení MČ. Jedná se o koncepční plán pro plánování rozvoje a dalších šesti dokumentů – demografická studie, inventarizace stromů, pasport zeleně, pasport mobiliáře, plán nakládání s odpady a generel komunikací. Projekt bude probíhat do 30.4. 2021 a budeme o něm průběžně informovat. 

Informace o projektu a vytvořené dokumenty naleznete zde:

Prezentace - strategický plán (ppt, 467.5 KB), Demografická studie (pdf, 3.23 MB)
Vyskočit nahoru