Jste zde

Krizové situace

Magistrát hl. m. Prahy - Krizové řízení

https://bezpecnost.praha.eu/clanky/krizove-rizeni-hl-m-prahy

Tísňová volání 

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

150

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
- územní středisko záchranné služby

155

Policie ČR - Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

158

Městská policie hl. m. Prahy

156

Jednotné evropské číslo tísňového volání

112

Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy

222 022 200


Základní složky IZS 

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

https://www.hzscr.cz/hzs-hlavniho-mesta-prahy.aspx
http://www.mvcr.cz/hasici


Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby

http://www.zzshmp.cz


Policie České republiky - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

http://www.policie.cz/uzemni-utvary-krajske-reditelstvi-policie-pha.aspx
http://www.mvcr.cz/policie


Městská policie hlavního města Prahy

http://www.mppraha.cz

Havárie a poruchy

V případě bezprostředního ohrožení zdraví, života či majetku volejte vždy rovnou na tísňová čísla integrovaného záchranného systému - 112, 150, 155, 158!

Elektrický proud

Poruchy v dodávce elektrického proudu

Pražská energetika
Praha 2, Kateřinská 9
Tel.: 224 915 151


Veřejné vodovody

Poruchy v dodávce vody na veřejné části vodovodů
Pražské vodovody a kanalizace
Praha 3, Hradecká 1
Tel.: 840 111 112


Plyn

Havárie rozvodů plynu
Pražská plynárenská
U Plynárny 500, Praha 4
Tel.: 1239
Nonstop!


Veřejná kanalizace

Poruchy veřejné kanalizace
Pražské vodovody a kanalizace
Na Rozhraní 1, Praha 8
Tel.: 267 310 543
Nonstop!


Veřejné osvětlení

Technologie hlavního města Prahy, a.s.,
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
IČ 25672541, DIČ CZ25672541

tel.: +420 277 004 055, +420 778 889 801
web.: www.thmp.cz
poruchy: 800 40 40 60


Silniční komunikace

Závady mající vliv na bezpečnost  a plynulost provozu
Technická správa komunikací
Na Bojišti 5, Praha 2
Tel.: 224 231 856
Nonstop!

V případě závad a dopravních situacích bezprostředně ohrožující účastníky provozu volejte rovnou Policii ČR na čísle 158!

Vyskočit nahoru