Komise starostky

Stavební komise

Funkce Příjmení a jméno Spojení  
Předseda Ing. Kořán František   veřejnost
Tajemník Klofáčová Ivana 244 102 223 referent výstavba
Člen Matoušek Milan   člen zastupitelstva
Člen Ing. Váchal Tomáš   veřejnost
Člen Weiszová Silvie   veřejnost
Člen Vaníček Vilém   veřejnost
Člen Zounek Jan   veřejnost
Člen Rosík Luboš   veřejnost
Člen Peštová Jana   veřejnost
Člen Ing. Mydlarčík Svatomír   člen zastupitelstva

Komise pro školství, kulturu a sport

Funkce Příjmení a jméno Spojení  
Předseda Mgr. Doležilová Veronika   veřejnost
Tajemník Mgr. Nová Ivana 244 102 210 referent - právník
člen Ing. Běhal Vladislav   veřejnost
člen Bembová Marie   veřejnost
člen Langrová Petra   veřejnost
člen Nová Anna   veřejnost
člen PaedDr.Miroslava Majerová   veřejnost
člen Pirníková Iva   veřejnost
člen JUDr. Kryl Martin   veřejnost
člen Zemanová Marie   veřejnost
člen Ing. Krausová Libuše   veřejnost
člen Ing. Červinka Tomáš   veřejnost

Komise životního prostředí

Funkce Příjmení a jméno Spojení  
Předseda Hilmarová Petra   člen zastupitelstva
Tajemník Ing. Hrdinová Lucie 244 102 216 referent-živ.prostředí
Člen Ing. Vízková Eva   veřejnost
Člen Sládek Ivan   veřejnost
Člen Ing. Jakoubek Michal   veřejnost
Člen PhDr. Špidla Vladimír   veřejnost
Člen Ing. Hobza Petr   veřejnost
Člen Mgr. Šantora Luděk   veřejnost
Člen Kratochvíl Josef   veřejnost
Člen Holec Jakub   veřejnost
Člen Bc. Mezteková Ivana   veřejnost
Člen Jindráková Jana   veřejnost
Člen Ing. Mydlarčík Svatomír   člen zastupitelstva

Komise pro výběr nájemců v DCHB

Funkce Příjmení a jméno Spojení  
Předseda MUDr. Mandík Miroslav   člen zastupitelstva
Tajemník Krejčová Dana 244 102 215 referent - místní poplatky
člen Chalupa Jiří   správce DCHB

Komise dopravy

Funkce Příjmení a jméno Spojení  
Předseda Matoušek Milan   člen zastupitelstva
Tajemník Beneš Petr 244 102 217 referent-doprava
Člen Klímová Kateřina   veřejnost
Člen Ing. Hobza Pavel   veřejnost
Člen Ing. arch. Ivana Kabelová   veřejnost
Člen Ing. Kořán František   veřejnost
Člen Kučerová Věra   veřejnost
Člen Zátopek Roman   veřejnost
Člen Nováček Ondřej   veřejnost
Člen Ing. Hasík Otakar   veřejnost
Člen Ing. Čihák Pavel   veřejnost