Jste zde

Potřebuji vyřídit - návody na řešení životních situací

Řešíte nějakou životní situaci. Připravili jsem pro Vás bázi znalostí jak postupovat ve specifických situacích. Pokud zde nenaleznete co zrovna potřebujete, tak níže naleznete kontakty na příslušné úřady/organizace.

Životní situace

Hřbitov

MČ Praha – Kunratice je provozovatelem veřejného pohřebiště – hřbitov v Kunraticích, ulice Hřbitovní. V souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., v platném znění, byl 5. 6. 2020 MHMP odsouhlasen Řád veřejného pohřebiště Kunratice“. Od 1. 5. 2019 jsou platné nové ceny nájmu a služeb pro hřbitov v Kunraticích.

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

leden, únor ......... 8.00 – 17.00 hod.

březen až říjen ......... 8.00 – 19.00 hod

listopad, prosinec ......... 8.00 – 17.00 hod.

2. 11. Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle ......... 8.00 – 19.00 hod.

Uložení urny je možné po nahlášení na ÚMČ Praha-Kunratice a zaplacení poplatku 200,- Kč. Informace o platnosti nájemních smluv, zaplacení nájmu, převodu nájemních smluv nebo podání žádosti o přidělení hrobového místa viz telefon níže.

 • Soňa Vaňková

  Pozice: 
  Referentka správních činností
  Kontaktní e-mail: 
  Telefon: 
  Agenda: 
  Ohlašovna trvalého pobytu, nájem hrobových míst
PřílohaVelikost
Soubor Řád veřejného pohřebiště - Hřbitov Praha-Kunratice71.63 KB
Soubor žádost o pronájem hrobového místa12.33 KB
Soubor Ceník28.71 KB

Jak a kde oznámit veřejné shromáždění ve smyslu zákona č.84/1990Sb., o právu shromažďovacím v platném znění

Působnost ve věcech práva shromažďovacího vykonává pro celé území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní.

Shromážděním ve smyslu zákona o právu shromažďovacím se rozumí shromáždění včetně pouličních průvodů a manifestací, pokud slouží k využívání svobody a projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

Informace o právní úpravě a další podrobnosti o oznamování shromáždění jsou k dispozici na internetových stránkách hl.m. Prahy zde

Poznámka: Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím se nevztahuje na pořádání kulturních, společenských, sportovních, komerčních a jiných obdobných akcí.

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Dle zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) a v souladu s obecně závaznou vyhláškou hl.m. Prahy č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává fyzická osoba (občan) nebo právnická osoba (podnikatel), která je vlastníkem pozemku.

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje

 1. pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
 2. pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
 3. pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
 4. pro dřeviny rostoucí v zahradách (zahradou se rozumí pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti).

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 1 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

 1. označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 2. doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
 3. specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin a
 4. zdůvodnění žádosti.
 • Ing. Lucie Hrdinová

  Pozice: 
  Referentka životního prostředí
  Kontaktní e-mail: 
  Agenda: 
  Životní prostředí, zeleň, kácení dřevin, dětská hřiště a sportoviště, rybářské lístky

Kde ohlásit poruchu?

Poruchy na vozovkách, mobiliáři a majetku MČ Praha-Kunratice:

HLÁŠENÍ NEPOŘÁDKU

Poruchy veřejného osvětlení v hl.m.Praze

 • Technologie hlavního města Prahy, a.s.,
 • ​Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
 • IČ 25672541, DIČ CZ25672541
 • tel.: +420 800 404 060
 • web.: www.thmp.cz
 • hlašte číslo lampy a ulici (šestimístné číslo lampy je na štítku na sloupu přibližně ve výšce očí)

Poruchy dodávky elektřiny

 • PRE Distribuce a.s.
 • telefon: 1236 *
 • v případě nouze, ohrožení života: 224 919 473
 • e-mail: poruchy@pre.cz

* Volání je zpoplatněno dle ceníku Vašeho poskytovatele telefonních služeb. Poruchová linka distribuce je specializované pracoviště, které nepřetržitě přijímá hlášení poruch v dodávce elektrické energie na území Prahy a Roztok.

Co je možno řešit na infolince PRE?

 • hlášení poruch v dodávce elektrické energie v zařízení PRE Distribuce
 • hlášení havarijních situací v cizím zařízení s rizikem ohrožení života či vzniku škod většího rozsahu
 • informace o průběhu obnovy dodávky elektřiny
 • informace o plánovaném vypínání
 • informace o spínání HDO
 • hlášení poruch HDO a elektroměrů
 • žádosti o připojení krátkodobého odběru
 • žádosti o vypínání odběratelských trafostanic
 • hlášení zahájení a ukončení práce revizních techniků v neměřené části domu

Co byste měli vědět, než začnete vytáčet telefonní číslo na Poruchovou linku distribuce?

Situaci při odstraňování poruchy velmi ulehčí, jestliže se sami pokusíte najít místo závady. K tomu Vám může pomoci náš stručný návod, nemáte-li nablízku odborníka. Na tomto místě je nutno zdůraznit, že odstraňujeme pouze poruchy v síti PRE Distribuce; poruchy ve vnitřní elektroinstalaci odstraňuje vlastník objektu.

Pokuste se zjistit:

 • stav hlavního jističe před elektroměrem, případně zda je v pořádku jištění jednotlivých obvodů v bytě
 • překontrolujte elektroměr – přítomnost všech fází (na displeji signalizace L1, L2, L3)
 • v případě, že je v domě nainstalovaný třífázový spotřebič (výtah, vodárna atd), zda je plně funkční
 • pokuste se o identifikaci a přesvědčte se, zda se stejná závada nevyskytuje i v sousedním objektu

Při kontaktu s našimi operátorkami budete požádáni o:

 • specifikaci poruchy (co Vám nefunguje)
 • Vaše jméno a příjmení
 • přesnou adresu (čtvrť, ulice, číslo popisné i orientační)
 • telefonní spojení pro zpětný kontakt

Závěrem bychom Vás chtěli ubezpečit, že naše technické vybavení je dnes již na vysoké úrovni a o poruše většího rozsahu jsme informováni ihned při jejím vzniku prostřednictvím informačního systému. V tom případě vyjíždějí čety k odstranění závady ještě dříve, než se k nám stačí dovolat první zákazník, který je výpadkem postižen.
Proto Vás prosíme, je-li zřejmé, že se zřetelně jedná o rozsáhlejší výpadek sítě, nevolejte nám ihned. Vyčkejte asi 20 až 30 minut a poté nás kontaktujte. Budeme Vám moci, po uplynutí této doby, poskytnout více informací k dané poruše.

Poruchy dodávky plynu

 • Pražská plynárenská, a.s.
 • Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město
 • e-mail: callcentrum@ppas.cz
 • Pohotovostní a poruchová služba (nonstop): tel.: 1239
 • Zákaznická linka (po-pá 7-19 hod.): tel.: +420 840 555 333

(Využití telefonního čísla, které je společné s Pražskou energetikou, a.s., Vám usnadní správu obou médií a při meziměstském volání zaplatíte vždy jen místní tarif).

Poruchy dodávky vody a kanalizace

 • Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
 • Pařížská 11, 110 00 Praha 1
 • +420 221 095 111
 • info@pvk.cz
 • www.pvk.cz
 • Call centrum
  840 111 112 – hlášení poruch NON STOP

 • Zákaznické centrum:
  • Dykova 3, Praha 10 Vinohrady
  • Zákaznické služby:
   • Po - Čt: 8.00 - 18.00 hod.
   • Pá: 8.00 - 15.00 hod.
  • Technické záležitosti:
   • Po a St: 8.00 - 18.00 hod.
 • Poštovní adresa: Pražské vodovdy a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10

Poruchy komunikací (mimo místních ve správě MČ)

Hlášení poruch a závad (díry, výtluky, dopravní signalizace, sesuvy, záplavy apod.)

 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy
 • Telefon: +420 257 015 111
 • Fax: +420 257 015 968
 • e-mail: tsk@tsk-praha.cz
 • Adresa: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

Webová služba: http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/doprava/web/hlaseni-poruch

 • Martin Kubát

  Pozice: 
  Referent dopravy
  Kontaktní e-mail: 
  Agenda: 
  Doprava, připojení na místní komunikaci, zábory veřejného prostranství, hasiči, správa webu a soc. sítí
  Poznámka: 
  Možné kontaktovat přes aplikace Viber a WhatsApp

Občanský průkaz a pas

Občanský průkaz a pas si lze vyřídit na Úřadě MČ Praha 4.

Kdo je oprávněn podat žádost o OP

O vydání občanského průkazu žádá:

 • občan starší 15 let; předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může občan pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji využije fotografie a podpis vedené v informačním systému evidence cestovních dokladů a od 1. ledna 2013 i v informačním systému evidence občanských průkazů, od jejichž pořízení neuplynula doba delší než 1 rok),
 • za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která na základě soudního rozhodnutí pečují o občana mladšího 15 let. Tyto osoby k žádosti připojují souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený souhlas se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. Za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejich oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Upozornění
Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu.

Kdo je oprávněn podat žádost o Pas

Žádost o cestovní pas nebo o provedení změn v cestovním pase podává:

 • občan starší 15 let (do 18 let musí připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem)
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do výchovy, anebo vedoucí ústavu, v němž se vykonává ústavní výchova občana mladšího 15 let nařízená soudem. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může podat žádost podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem
 • Úřad pro mezinárodní právní ochranu dětí, jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny

U podání žádosti o cestovní pas s biometrickými údaji je NEZBYTNÁ osobní účast, vč. dětí.

Občan je povinen převzít cestovní pas osobně. Za občana do 15 let věku  přebírá cestovní pas zákonný zástupce (pěstoun), za občana, jehož svéprávnost je omezena přebírá cestovní pas opatrovník nebo podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Občan, který podává žádost o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.

Údržba dětských hřišť a sportovišť

Na území Městské části Praha – Kunratice se nachází celkem osm dětských hřišť a 2 sportovišť. Dětská hřiště jsou volně přístupná každému v rámci Návštěvního řádu daného hřiště.

Na všech hřištích platí zákaz poškozování a znečišťování prostor a zařízení, vstupu se zvířaty, kouření, konzumace alkoholu a omamných látek, vjezdu motorových vozidel, stanování a rozdělávání ohňů a pořádání propagačních či reklamních akcí. 

Vítání miminek

Vítání miminek

Chtěli bychom upozornit rodiče nově narozených kunratických miminek, že díky novele zákona o hlavním městě Praze se již rodiče  nemusejí sami obracet na radnici s žádostí o pozvání na vítání miminek, ale pozvánku obdrží automaticky z podnětu radnice.

Pozvánky již s konkrétním datem a hodinou budou rozesílány rodičům miminek poštou, "Vítání miminek"  probíhá nepravidelně, v závislosti na počtu dětí.

Žádost o nájem bytu MHMP

MČ Praha-Kunratice nemá vlastní bytový fond, jedná se tedy o pronájem bytu ve vlastnictví Hlavního města Prahy.

Vyplněnou Žádost o pronájem bytu (včetně příloh dle textu) je nutné doručit do podatelny Úřadu MČ Praha-Kunratice. Po projednání žádosti v sociální a bytové komisi MČ je žádost zařazena do evidence. Po přidělení kvóty bytů Usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy bytová komise doporučí vedení MČ Praha-Kunratice žadatele a po projednání se vybraná žádost předává k vyřízení na MHMP – bytový odbor.

 • Katrin Chalupová

  Pozice: 
  Referentka správních činností
  Kontaktní e-mail: 
  Telefon: 
  Agenda: 
  Správa místních poplatků a agenda spojená s nájmy v domu s chráněnými byty (DCHB)

Žádost o nájem v Domě s chráněnými byty

V ulici K Zeleným  domkům č.p. 1435 se nachází DCHB.  Tento objekt je 57 bytových jednotek (garsoniér) k pronájmu pouze pro seniory nebo zdravotně postižené osoby. V objektu není pečovatelská, lékařská nebo zdravotní služba, proto je tento pronájem určen pro soběstačné osoby. Podrobnosti u správce objektu p. Chalupy na telef. čísle 244402044.

 • Katrin Chalupová

  Pozice: 
  Referentka správních činností
  Kontaktní e-mail: 
  Telefon: 
  Agenda: 
  Správa místních poplatků a agenda spojená s nájmy v domu s chráněnými byty (DCHB)

Informace k poplatkům

Evidence obyvatel, trvalý pobyt

Dle zákona č.133/2000 Sb.,101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Občan, který se chce přihlásit k trvalému pobytu v MČ Praha - Kunratice, musí v ohlašovně ÚMČ vyplnit Přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Při přihlášení k TP musí občan prokázat svou totožnost občanským průkazem a doložit vlastnictví domu či bytu nebo doložit oprávněnost užívání domu či bytu (např. nájemní smlouvou), případně doložit souhlas majitele s ověřeným podpisem. V případě, že občan nemá k dispozici doklad o vlastnictví nemovitosti, pracovník ohlašovny si tyto údaje ověří na místě dálkovým přístupem do KN. Změnu trvalého pobytu dítěte do 15ti let provádí jeho zákonný zástupce po předložení rodného listu dítěte. Po zaplacení správního poplatku 50,- Kč za dospělého (přihlášení dětí do 15ti let je bez poplatku) obdrží občan Potvrzení o změně trvalého pobytu.

S tímto potvrzením a s občanským průkazem se poté občan do 15ti dnů dostaví na ÚMČ Praha 4, buď na adresu Antala Staška 2059/80b nebo Jílovská 1148, kde požádá o nový občanský průkaz.

 • Soňa Vaňková

  Pozice: 
  Referentka správních činností
  Kontaktní e-mail: 
  Telefon: 
  Agenda: 
  Ohlašovna trvalého pobytu, nájem hrobových míst

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovacích zařízení určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek platí ubytovatel, který přechodné ubytování poskytl. Tento je povinen oznámit Registračním listem ohlášení poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Sazba poplatku činí 6,- Kč za každé využité lůžko a den. Po skončení kalendářního čtvrtletí je poplatník povinen podat Hlášení ubytovacího poplatku ÚMČ Praha-Kunratice celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Poplatek je splatný bez vyměření do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

Číslo účtu 2000690389/0800, SS1345, VS rok+čtvrtletí

 • Katrin Chalupová

  Pozice: 
  Referentka správních činností
  Kontaktní e-mail: 
  Telefon: 
  Agenda: 
  Správa místních poplatků a agenda spojená s nájmy v domu s chráněnými byty (DCHB)
PřílohaVelikost
Soubor registrační list - místní poplatek z pobytu29.25 KB
Soubor Hlášení o výběru místního poplatku z pobytu 2020 měsíční28.89 KB

Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

Plátcem poplatku je ubytovatel (dále jen ubytovatel), který na území MČ Praha-Kunratice poskytuje ubytování za úplatu. Tento je povinen oznámit Registračním listem ohlášenípoplatkové povinnosti ve lhůtě 30 dnů ode dne zahájení ubytovací činnosti. Poplatek za rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v místech soustředěného turistického ruchu za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Sazba poplatku činí 15,- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Poplatek ve stanovené výši vybere ubytovatel. Po skončení kalendářního čtvrtletí je ubytovatel povinen podat Hlášení rekreačního poplatku ÚMČ Praha-Kunratice celkový počet dnů pobytu ubytovaných osob, které podléhají pobytu, a celkovou částku poplatku, kterou je povinen odvést. Poplatek je splatný bez vyměření do patnáctého dne každého následujícího měsíce. Poplatku nepodléhají osoby mladší 18 let a starší 70 let, osoby nevidomé, bezmocné a s těžkým zdravotním postižením.

Číslo účtu 2000690389/0800, SS 1342, VS rok+měsíc

 • Katrin Chalupová

  Pozice: 
  Referentka správních činností
  Kontaktní e-mail: 
  Telefon: 
  Agenda: 
  Správa místních poplatků a agenda spojená s nájmy v domu s chráněnými byty (DCHB)

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Tento poplatek se vybírá za zábor veřejného prostranství za provádění výkopových prací, umístění reklamních a jiných zařízení, kulturních akcí apod.. Zábor musí být předem ohlášen a povolen Úřadem MČ Praha-Kunratice. Vyplněnou Žádost o užívání veřejného prostranství (včetně příloh dle textu) je nutné doručit do podatelny Úřadu MČ Praha-Kunratice, datové schránky nebo jinou formou elektronické komunikace (email). Po projednání žádosti je nutné zaplatit stanovený poplatek. Je vhodné pro usnadnění a urychlení projednání předem kontaktovat ÚMČ Praha-Kunratice emailem či telefonicky. Vzhledem k faktu, že ÚMČ vykonává zároveň funkci správce (vlastníka) velkého množství ploch, je předchozí dohoda potřebná vč. případného místního šetření.

Sazba za zábor :

Sazby poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den činí

 1. za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro související skládky materiálů - 10,- Kč
 2. za umístění reklamních zařízení - 10,- Kč
 3. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných)
  a) mimo tržiště - 5,- Kč
  b) na tržišti - 5,- Kč
 4. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí - 100,- Kč (1,- Kč na pozemku parc. č. 2505/1 v k. ú. Kunratice)
 5. za umístění zařízení cirkusů - 10,- Kč
 6. za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb - 10,- Kč
 7. pro potřeby tvorby filmových a televizních děl - 10,- Kč
 8. za umístění skládek - 10,- Kč
 9. pro kulturní akce - 4,- Kč
 10. pro sportovní akce - 2,- Kč
 11. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla - 10,- Kč
 12. za provádění výkopových prací - 10,- Kč
 13. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb - 10,- Kč
 14. pro reklamní akce - 10,- Kč

Číslo účtu 2000690389/0800, s.s.1343, VS přidělí správce poplatku

 • Martin Kubát

  Pozice: 
  Referent dopravy
  Kontaktní e-mail: 
  Agenda: 
  Doprava, připojení na místní komunikaci, zábory veřejného prostranství, hasiči, správa webu a soc. sítí
  Poznámka: 
  Možné kontaktovat přes aplikace Viber a WhatsApp
PřílohaVelikost
Soubor Žádost - obecný zábor33.37 KB
Soubor Žádost - výkopy33.38 KB
Soubor Žádost - zahrádky, prodejní plochy33.65 KB
Soubor Žádost - reklama33.43 KB
PDF icon OZV 5/2011 HMP1.9 MB
PDF icon Aktualizace OZV 5/2011962.63 KB
PDF icon Usnesení RHMP pro zřizování náhrad povrchů2.01 MB
Soubor Obecné podmínky19.78 KB

Místní poplatek za zábor pro výkop na místní komunikaci

Mapa komunikací v Praze Kunraticích se zakreslením vlastníků a správců

V případě havárií sítí apod. je povinen zhotovitel/správce sítě událost neprodleně oznámit na ÚMČ Praha-Kunratice a vyžádat si pokyny k náhradě konsrukcí, povrchů apod.

Správní poplatek za zábor pro výkop na místní komunikaci je poplatkem za užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění.

Místní poplatek v MČ Praha-Kunratice za užívání veřejného prostranství (zábory) upravuje § 4 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a obecně závazná vyhláška hl.m.Prahy č. 24/2003 Sb. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 • § 2,odst.1,písm. a) za umístění stavebního zařízení ……….. 10,- Kč/m2/den.
 • § 2,odst.1,písm. l) za provádění výkopových prací …….….. 10,- Kč/m2/den

Osvobození a úlevy :

- pro umístění stavebního zařízení a provádění výkopových prací v případě

 1. staveb hrazených z rozpočtu hl.m.Prahy a městských částí,
 2. staveb, jejichž realizací jsou udržovány, opravovány, rekonstruovány nebo nově budovány stavby dráhy speciální (metro), dráhy tramvajové a dráhy celostátní nebo regionální s převažujícím podílem městské a příměstské dopravy osob na území hl.m.Prahy,
 3. umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí a provádění výkopových prací, které nepřesáhne 3 dny.
 • Číslo účtu 2000690389/0800, SS 1341, VS přidělí správce poplatku
 • Martin Kubát, tel. 244102217, e-mail: kubat@praha-kunratice.cz

Povolení výkopových prací na místní komunikaci

Příslušné povolení je vydáváno za těchto podmínek:

 1. Budou dodrženy všechny parametry uvedené poplatníkem v žádosti, tj. lokalita, účel, celková plocha a termín užívání veřejného prostranství – ostatní plocha (komunikace).
 2. V případě jakékoliv změny údajů, uvedených v ohlášení (rozšíření užívané plochy, prodloužení termínu apod.) bude změna ÚMČ Kunratice písemně oznámena nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
 3. Budou dodrženy veškeré platné právní předpisy, zejména:
  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
  • zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
  • zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění
  • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
  • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
  • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
  • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění
  • ÚMČ Praha – Kunratice upozorňuje, že pokud bude zjištěno neplnění tohoto ustanovení, bude dle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zahájeno řízení o uložení pokuty, a v jeho rámci podle § 29 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, může být uložena pokuta do výše 500 000,- Kč. Podle § 29 odst. 6 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, uložení pokuty nezbavuje povinnosti odstranit závadný stav ve lhůtě stanovené hlavním městem Prahou nebo městskou částí, s přihlédnutím k okolnostem případu. Pokud nedojde k odstranění závadného stavu, může tak učinit hlavní město Praha nebo městská část sama na náklady povinné osoby, popřípadě uložit pokutu opakovaně.
  • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
 4. Budou dodrženy české normy, zejména:
  • ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
  • ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
  • ČSN EN ISO 14 688-1: Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin
  • ČSN 73 6133: Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
  • ČSN 72 1006: Kontrola zhutnění zemin a sypanin
  • ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací
  • ČSN 73 6005 Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu a křížení podzemních sítí a jejich ochrana
 5. Dále bude dodrženo:
  • dojde-li vlivem provádění prací k omezení nebo zamezení příjezdu k nemovitostem, bude žadatel majitele těchto nemovitostí dopředu informovat a domluví s ním náhradní řešení. Ke znemožnění přístupu nesmí v žádném případě dojít.
  • před zahájením prací je žadatel povinen na své náklady zajistit vytyčení inženýrských sítí (telefonní  vedení, elektrické kabely, optické kabely, veřejné osvětlení, vodovodní, kanalizační a plynovodní potrubí apod. vč.projednání způsobu ochrany s jejich správci resp.vlastníky

Přejímka povrchů komunikací po opravách

Po ukončení užívání místní komunikace :

 1. Užívaná plocha bude uvedena do původního stavu, to znamená:
  • z ploch bude vysbírán veškerý odpad a bude zajištěna jeho řádná likvidace
  • bude odvezen veškerý stavební materiál
  • v případě poškození travnaté plochy bude terén vyrovnán, doplněn dostatečnou vrstvou humózní zeminy, zhutněn, a bude opětovně založen trávník dle normy ČSN 83 9031
  • v případě poškození zpevněných ploch chodníků nebo komunikace bude před pokládkou povrchu řádně zhutněno podloží a zásyp, provedeny obsypy a zajištěníinž.sítí a jejich kontrola správci
  • bude řádně doplněna místně příslušná skladba živičného povrchu a dojde k novému zalití spojů
  • v případě vedení výkopu v chodníku ze zámkové dlažby, dojde k přeskládání celé části chodníku  vč.doplnění předepsaných podkladních vrstev
 2. Po dokončení užívání veřejného prostranství bude předmětná plocha předána bez závad zaměstnanci městské části Praha Kunratice, zařazenému do referátu dopravy a investic Úřadu MČ Praha - Kunratice.
 3. Zhotovitel přebírá záruku na povrchy v délce trvání dvou let od předání a převzetí zaměstnancem městské části Praha - Kunratice.

Žádost o povolení výkopových prací

Vzor formuláře pro přejímku opravy komunikace

 • Martin Kubát

  Pozice: 
  Referent dopravy
  Kontaktní e-mail: 
  Agenda: 
  Doprava, připojení na místní komunikaci, zábory veřejného prostranství, hasiči, správa webu a soc. sítí
  Poznámka: 
  Možné kontaktovat přes aplikace Viber a WhatsApp
PřílohaVelikost
Soubor Žádost - výkopy33.38 KB
PDF icon Usnesení RHMP pro zřizování náhrad povrchů2.01 MB

Místní poplatek ze psů

Každý, kdo se stane chovatelem psa, je povinen oznámit tuto skutečnost do 15 dnů na ÚMČ Praha-Kunratice (správce poplatku). Po vyplnění Přihlášky k místnímu poplatku ze psů mu bude vydána evidenční známka pro psa. Poplatek za psa se platí od 3 měsíců stáří štěněte. Poplatek je splatný bez vyměření do 31. 3. každého kalendářního roku. U poplatku vyššího než 600,- Kč lze platit ve dvou stejných splátkách a to do 31.3. a 31.8. Nastala-li skutečnost, která má za následek změnu (formulář Ohlášení- ZMĚNAnebo zánik poplatkové povinnosti, je chovatel povinen tyto skutečnosti písemně nahlásit formulář Odhlášení pes správci poplatku do 15 dnů

Od 1.1.2020 platí povinné trvalé označení psů, kteří jsou chovaní na území hl. m. Prahy, mikročipem, v případě staršího psa postačí čitelné tetování, pokud bylo provedeno před datem 3.7.2011. Chovatel je dále povinen zaregistrovat svého psa do evidence MHMP Registrační kartou chovatele psa do 30 dnů od označení. Ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po registraci má chovatel úlevu na poplatku až do výše 350,- Kč.

Sazby poplatku:

 • v rodinném domě: 300,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 600,- Kč
 • v bytovém domě: 1500,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 2250,- Kč

Je-li chovatelem psa poživatel starobního a plného invalidního důchodu (jediný zdroj příjmů) je poplatek snížen na 200,- Kč

Číslo účtu 2000690389/0800, SS 1341, VS přidělí správce poplatku

 • Katrin Chalupová

  Pozice: 
  Referentka správních činností
  Kontaktní e-mail: 
  Telefon: 
  Agenda: 
  Správa místních poplatků a agenda spojená s nájmy v domu s chráněnými byty (DCHB)

Místní poplatek ze vstupného

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akce pořádá. Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce podat správci poplatku (ÚMČ Praha-Kunratice) Ohlášení akce a do 15 dnů po konání akce Přiznání k poplatku ze vstupného. Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce.

Sazby poplatku:

 • 10% sportovní akce
 • - 20% ostatní akce – prodejní, reklamní, kulturní akce spojené s restauračním provozem, taneční zábavy, plesy a pod.

Číslo účtu 2000690389/0800, SS 1344

 • Katrin Chalupová

  Pozice: 
  Referentka správních činností
  Kontaktní e-mail: 
  Telefon: 
  Agenda: 
  Správa místních poplatků a agenda spojená s nájmy v domu s chráněnými byty (DCHB)

Ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou

Dle zákona č.21/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pravost lze ověřit po předložení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu . Listinu je nutno podepsat před ověřovatelem.

Sazba poplatku činí 30,- Kč za jeden podpis

Dále lze ověřit shodu opisu nebo kopie s listinou po předložení originálu listiny. Nelze ověřit občanský průkaz, cestovní pas, geometrický plán, výherní losy, spořitelní knížky apod.

Sazba poplatku činí 30,- Kč za l stranu.

Správní poplatek se platí v hotovosti.

O těchto úkonech se činí zápisy do ověřovací knihy

 • Dagmar Andrlová

  Pozice: 
  Referentka správních činností
  Kontaktní e-mail: 
  Telefon: 
  Agenda: 
  Podatelna, Czech Point, ověřování listin a podpisů, informační kancelář, pokladna

Vydání rybářského lístku

Rybářské lístky jsou vydávány pouze pro občany s trvalým pobytem na území MČ Praha-Kunratice. Žadatel předloží svůj platný občanský průkaz, stávající rybářský lístek nebo Osvědčení o získané kvalifikaci od ČRS. Za děti do 15 let žádá zákonný zástupce. Při podání žádosti o vydání RL zaplatí žadatel v hotovosti správní poplatek ve výši:

 • na 1 rok platnosti RL 100 Kč; dítě do 15 let 50 Kč
 • na 3 roky platnosti RL 200 Kč; dítě do 15 let 100,- Kč
 • na 10 let platnosti RL 500,- Kč
 • Ing. Lucie Hrdinová

  Pozice: 
  Referentka životního prostředí
  Kontaktní e-mail: 
  Agenda: 
  Životní prostředí, zeleň, kácení dřevin, dětská hřiště a sportoviště, rybářské lístky

Občan na úřadě

Občan na úřadě na webu MVČŘ

 1. Evidence obyvatel, trvalý pobyt
 2. Jména a příjmení
 3. Manželství
 4. Registrované partnerství
 5. Matriky - matriční úřady
 6. Rodná čísla
 7. Cizinci (Foreigners)
 8. Státní občanství České republiky
 9. Zbraně a střelivo
 10. Ověření podpisu nebo kopie listiny
 11. Lustrace
 12. Zpřístupnění svazků a dalších archivních materiálů vzniklých činností bývalé StB
 13. Využívání archivních informací
 14. Zprostředkování kontaktu
 15. Ověřování platnosti matričních dokladů pro použití v cizině

Další informace naleznete na portálu Veřejné správy http://portal.gov.cz/portal/obcan/

Pokud jste nenalezli odpověď na Vaší otázku výše, podívejte se na web některého z následujících úřadů/organizací

zobrazit více

Finanční úřad

Opatovská 964/18
Praha 4-Chodov
Česká republika
Telefon: 225 289 111
CZ

Katastrální úřad pro hl.m. Prahu

www.cuzk.cz

Pod Sídlištěm 1800/9
Praha 8
Česká republika
Telefon: 284 041 111
CZ

Magistrát hl.m. Prahy

www.praha-mesto.cz

Česká republika
Telefon: 236001111
CZ

Městská policie Praha - okrsek Kunratice č.23

www.mppraha.cz

Kostelní náměstí 34
Praha - Kunratice
Česká republika
Telefon: 244913093, 721894119, 721894052
CZ

Občanské průkazy

Jílovská 1148/14
Praha 4
Česká republika
Telefon: 261192643, 261192646, 261192648
CZ

Sídlo: Antala Staška 2059/80b

Obvodní soud pro Prahu 4

28. pluku 1533/29 B
Praha 10
Česká republika
Telefon: 251 447 704, 251 441 111
CZ

Pasy

Jílovská 1148/14
Praha 4
Česká republika
Telefon: 261 192 642, 261 192 684
CZ

Sídlo: Antala Staška 2059/80b

Pražská správa sociálního zabezpečení

Olšanská 54/3 PSSZ III
Praha 3
Česká republika
Telefon: 24401251
CZ

Stavební odbor-detašované pracoviště v Kunraticích

Praha - Kunratice
Česká republika
Telefon: 261 192 512-4
CZ

Úřad Městské části Praha 4

www.praha4.cz/

Antala Staška 2059/80b
Praha 4
Česká republika
Telefon: 261 192 111
CZ

Úřad práce-pracoviště sociální podpory Praha 4

Přejít na web

Novodvorská 803/82 142 00
Praha 4 - Lhotka
Česká republika
Telefon: 950 178 111
CZ

Ústav sociálních služeb v Praze 4

www.uss4.cz

Podolská 208/31
Praha 4
Česká republika
Telefon: 241 434 160, 241 433 599
CZ
Vyskočit nahoru