Jste zde

Telefonní seznam

Starostka

Obrázek uživatele Ing. Lenka Alinčová

Ing. Lenka Alinčová

alincova@praha-kunratice.cz, 244 102 214
Pozice: Starostka
Agenda: Majetek, finance, stavby, územní plán, školství, investice, sociální, zdravotní a bytová problematika

Místostarostové

Obrázek uživatele Ivan Hýža

Ivan Hýža

hyza@praha-kunratice.cz, 244 102 219
Pozice: Místostarosta
Agenda: Životní prostředí, zeleň, povodňový plán, bezpečnost
Obrázek uživatele Petra Hilmarová

Petra Hilmarová

hilmarova@praha-kunratice.cz, 244 102 212
Pozice: Místostarostka
Agenda: Kunratický zpravodaj, kultura, kronika
Přítomna na radnici: po, st; doporučeno se k návštěvě předem objednat.
Obrázek uživatele Ing. Ondřej Nováček

Ing. Ondřej Nováček

novacek@praha-kunratice.cz, 244 102 238
Pozice: Místostarosta
Agenda: Doprava
Přítomen na radnici: po, st; doporučeno se k návštěvě předem objednat.

Odbor hospodářko správní - tajemník

Obrázek uživatele Mgr. Ivana Šašková, MPA

Mgr. Ivana Šašková, MPA

saskova@praha-kunratice.cz, 244 102 222
Pozice: Tajemnice úřadu městské části
Agenda: Vedení úřadu, registry, žádosti o informace, personální agenda

Referát kanceláře starosty a tajemníka

Obrázek uživatele Dagmar Andrlová

Dagmar Andrlová

andrlova@praha-kunratice.cz, 244 102 211
Pozice: Referentka správních činností
Agenda: Podatelna, Czech Point, ověřování listin a podpisů, informační kancelář, pokladna
Obrázek uživatele Lucie Nejedlá

Lucie Nejedlá

nejedla@praha-kunratice.cz, 244 102 214
Pozice: Asistentka starostky a tajemnice
Agenda: Sekretariát, spisy, archivace

Referát ekonomický a správní

Obrázek uživatele Katrin Chalupová

Katrin Chalupová

chalupova@praha-kunratice.cz, 244 102 210
Pozice: Referentka správních činností
Agenda: Správa místních poplatků a agenda spojená s nájmy v domu s chráněnými byty (DCHB)
Obrázek uživatele Soňa Vaňková

Soňa Vaňková

vankova@praha-kunratice.cz, 244 102 218
Pozice: Referentka správních činností
Agenda: Ohlašovna trvalého pobytu, nájem hrobových míst
Obrázek uživatele Zuzana Vondrovská

Zuzana Vondrovská

vondrovska@praha-kunratice.cz, 244 102 215
Pozice: Referentka správních činností
Agenda: Přestupky
Obrázek uživatele Radana Kubátová

Radana Kubátová

kubatova@praha-kunratice.cz, 244 102 213
Pozice: Referentka správy majetku
Agenda: Evidence majetku a smluv
nophoto

Tomáš Nejedlý

nejedly@praha-kunratice.cz, 244 102 225
Pozice: Finanční účetní
Agenda: Účetnictví, Spisová služba, ICT
nophoto

Ing. Blanka Vomáčková

vomackova@praha-kunratice.cz, 244 102 226
Pozice: Rozpočtářka

Referát výstavby a investic, ŽP a dopravy

Obrázek uživatele Ivana Klofáčová

Ivana Klofáčová

klofacova@praha-kunratice.cz, 244 102 223
Pozice: Stavební a investiční referentka
Agenda: Pozemní stavby, územní plánování, vyjádření k projektům výstavby
Obrázek uživatele Přemysl Říha

Přemysl Říha

riha@praha-kunratice.cz, 244 102 236, 725 447 974
Pozice: Stavební a investiční referent
Agenda: Pozemní stavby, pojistné události
Obrázek uživatele Ing. Lucie Hrdinová

Ing. Lucie Hrdinová

hrdinova@praha-kunratice.cz, 244 102 216, 606 925 797
Pozice: Referentka životního prostředí
Agenda: Životní prostředí, zeleň, kácení dřevin, dětská hřiště a sportoviště, rybářské lístky
Vzhledem k časté práci v terénu je nutné si návštěvu či schůzku předem domluvit.
nophoto

Pavel Loukotka

loukotka@praha-kunratice.cz, 244 102 217
Pozice: Referent dopravy
Agenda: Správa komunikací a dopravních projektů Vzhledem k časté práci v terénu je nutné si návštěvu či schůzku předem domluvit.
Obrázek uživatele David Chalupa

David Chalupa

dchb@praha-kunratice.cz, 244 402 044
Pozice: Referent správy majetku DCHB
Agenda: Správa domu s chráněnými byty (DCHB)
Obrázek uživatele Ladislav Kubát

Ladislav Kubát

Pozice: Údržbář
Obrázek uživatele Milan Matoušek

Milan Matoušek

606 738 911
Pozice: Správce hřbitova

Knihovna

Obrázek uživatele ak. soch. Helena Kepková

ak. soch. Helena Kepková

knihovna@praha-kunratice.cz, 244 914 457
Pozice: Knihovnice
Agenda: Provoz místní veřejné knihovny Golčova 24

Vyskočit nahoru