Jste zde

Senioři

Tato stránka je určena našim seniorům, kteří tvoří významný podíl mezi kunratickými obyvateli. Jejím cílem je poskytnout čtenářům informace ze života seniorů v naší MČ, usnadnit přístup ke kontaktům na různé instituce a sociální služby a v neposlední řadě získat další zajímavé i praktické rady určené nejen pro seniory.


Dům s chráněnými byty

Tento objekt tvoří 57 bytových jednotek (garsoniér), z toho 6 jednotek má bezbariérový přístup. Všechny jednotky slouží pouze k pronájmu pro seniory nebo zdravotně postižené osoby. V objektu není pečovatelská, lékařská nebo zdravotní služba, proto je tento pronájem určen výhradně pro soběstačné osoby. 

Žádost o nájem je možno získat zde (odkaz), a následně ji doručit osobně na ÚMČ Praha-Kunratice nebo zaslat jako scan příslušné osobě.

Katrin Chalupová
Pozice: Referentka správních činností
Kontaktní e-mail: chalupova@praha-kunratice.cz
Telefon: 244 102 210
Agenda: Správa místních poplatků a agenda spojená s nájmy v domu s chráněnými byty (DCHB)

V objektu DCHB Praha-Kunratice se realizoval projekt Opatření pro hospodaření se srážkovými vodami , registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013746, podpořený v rámci 144. výzvy OPŽP.
Předmětem projektu je zlepšení hospodaření se srážkovými vodami Domu chráněných bytů, a budova byla osazena akumulačními nádržemi dešťových vod s čerpadly pro zálivku zelených ploch areálu DCHB (Odkaz na internetové stránky MŽP www.sfzp.cz a SFŽP www.mzp.cz)


 

Odkazy na sociální služby

A DOMA z.s. - osobní asistence

www.a-doma.cz

Na strži 1683/40
Praha 4
Česká republika
Telefon: 733 194 952
CZ

Křižovatka CZ, o.s. - počítačový klub pro zdravotně postižené a seniory

www.zelenyptak.cz

U Zeleného ptáka 1158/5
Praha - Kunratice
Česká republika
Telefon: 271 913 590
CZ

Místní organizace Flora Svazu tělesně postižených v ČR, o.s.

Hornomlýnská 1255/A předsedkyně: Jitka Bausteinová Novotná
Praha - Kunratice
Česká republika
CZ

Občanská poradna

Občanská poradna - dluhové poradenství

Nové náměstí 1250
Praha - Uhříněves
Česká republika
Telefon: 312 315 284, 774 780 107
CZ

BEZPLATNÁ POMOC PRO VAŠE OBČANY PŘI ŘEŠNÍ DLUHŮ  

Dluhová poradna s několikaletou praxí nabízí občanům Městské části Praha – Kunratice a okolí bezplatnou právní pomoc při řešení finančních záležitostí (vyhodnocení dluhové... číst více

Ústav sociálních služeb v Praze 4

www.uss4.cz

Podolská 208/31
Praha 4
Česká republika
Telefon: 296 320 325
CZ

Vyskočit nahoru