Územní plán, uliční plán, mapy

Geografická data Prahy na jednom místě najdete zde (Geoportál Praha - odkaz vede mimo stránky Praha-Kunratice)

Výkresy územního plánu hl. m. Prahy

Mapa bezbarierových přístupů

Mapy ke stažení

Ortofotomapa

Základní mapa

Územní plán hlavního města Prahy – Koncept (2009)

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (stav k 8. 1. 2013)

Název Datum vydání Soubor
Úvodní rozvaha MČ Praha-Kunratice o charakteru území MČ (listopad 2013) 11.12.2013 textová část k úvodní rozvaze o char. území MČ (11/2013) (pdf, 180.89 KB), grafická část k rozvaze o char. území MČ P-Ku (11/2013) (pdf, 3.64 MB)