Jste zde

Formuláře a žádosti

Řešíte-li nějakou životní situaci a nenaleznete zde požadované informace, zkuste se také podívat do sekce Jak si zařídit >> zde <<

Název
Zábory veřejného prostranství, reklamní zařízení, výkopové práce

Tento poplatek se vybírá za zábor veřejného prostranství za provádění výkopových prací, umístění reklamních a jiných zařízení, kulturních akcí apod.. Zábor musí být předem ohlášen a povolen Úřadem MČ Praha-Kunratice. Vyplněnou Žádost o užívání veřejného prostranství (včetně příloh dle textu) je nutné doručit do podatelny Úřadu MČ Praha-Kunratice, datové schránky nebo jinou formou elektronické komunikace (email). Po projednání žádosti je nutné zaplatit stanovený poplatek. Je vhodné pro usnadnění a urychlení projednání předem kontaktovat ÚMČ Praha-Kunratice emailem či telefonicky. Vzhledem k faktu, že ÚMČ vykonává zároveň funkci správce (vlastníka) velkého množství ploch, je předchozí dohoda potřebná vč. případného místního šetření.

Přihlašování psů, místní poplatek ze psů
Hřbitov
Ubytovací činnost
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Kunratice

O dotaci mohou požádat právnické osoby, které mají splněny povinnosti vyplývající z §21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vzor žádosti o dotaci z rozpočtu MČ - možno editovat soubor elektronicky (docx) či vpisovat ručně do vytištěného (pdf). K podání vytištěné s podpisem nebo pomocí datové schránky s elektronickým podpisem.

Ohlášení akce, místní poplatek ze vstupného
Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. a 123/1998 Sb.
Kácení dřevin
Žádost o uzavření nájemní smlouvy do objektu Chráněné byty v objektu čp. 1435/26a v ul. K Zeleným domkům, Praha 4-Kunratice
Vyskočit nahoru