Jste zde

RSS

Pokud využíváte čtečku rss, můžete využít i námi poskytované zdroje.

Pokud nevyužíváte rss čtečky můžete odebírat novinky i na email. Stačí se přihlásit na adrese http://praha-kunratice.cz/novinky-emailem a formou týdenního newsletteru se dozvíte vše co potřebujete.

Vaše MČ.

Vyskočit nahoru