Organizační struktura

Organizační schéma a další soubory

Organizační struktura

Starostka

Ing. Lenka Alinčová

Telefon: 244 102 214
Agenda: Starostka

Zástupce starostky

Ing. Karel Fíla, M.Sc.

Telefon: 244102214
Agenda: Zástupce starostky

Ivan Hýža

Telefon: +420 603 265 580
Agenda: Zástupce starostky

Odbor hospodářko správní - tajemník

Jitka Voříšková

Telefon: 244 102 222
Agenda: Tajemník

Referát kanceláře starosty a tajemníka

Dagmar Andrlová

Telefon: 244 102 211
Agenda: Podatelna, Czechopoint, ověřování

Fojtů Denisa

Telefon: 244 102 218
Agenda: Ohlašovna

Helena Kepková

Telefon: 244 914 457
Agenda: Knihovna

Mgr. Nová Ivana

Telefon: 244 102 210
Agenda: Právník, přestupky

Petra Hilmarová

Telefon: 244 102 214
Agenda: Předseda komise životního prostředí, Kronika

Radana Kubátová

Telefon: 244 102 214
Agenda: Sekretariát, archiv

Referát ekonomický

Bc. Zdeněk Vondráček

Telefon: 244 102 225
Agenda: Finanční účetní

Dana Krejčová

Telefon: 244 102 215
Agenda: Hřbitovní správa, místní poplatky, mzdová účetní, DCHB

Ing. Blanka Vomáčková

Telefon: 244 102 226
Agenda: Rozpočet

Ing. Veronika Appelová

Telefon: 244 102 213
Agenda: Majetkový účetní

Jiří Chalupa

Telefon: 244 402 044
Agenda: DCHB

Referát výstavby a investic, ŽP a dopravy

Ivana Klofáčová

Telefon: 244 102 223
Agenda: Výstavba

Jan Andelt

Agenda: Úklid hřbitova

Kubát Ladislav a Fanta František

Agenda: Údržba, úklid

Lucie Hrdinová

Telefon: 244102216
Agenda: Člen komise životního prostředí, Životní prostředí, Údržba, úklid, Úklid hřbitova

Martin Kubát

Telefon: 244 102 217, 725 880 442
Agenda: Referát výstavby a investic, ŽP a dopravy, Doprava, Údržba, úklid

Přemysl Říha

Telefon: 244 102 236
Agenda: Referát výstavby a investic, ŽP a dopravy, Voda, kanalizace