Zápisy z výborů

Zápisy Kontrolního výboru zastupitelstva

Zápisy Finančního výboru zastupitelstva