Jste zde

Právní poradna ve spolupráci s hl. m. Prahou (bezplatná)

 

Bezplatná právní poradna zajišťovaná Magistrátem hl. m. Prahy ve spolupráci se studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy je s posunutým začátkem nového semestru na vysokých školách opět otevřena. K dispozici je Pražanům v budově Magistrátu hl. m. Prahy v přízemí Škodova paláce (přepážky č. 7 a 8), a to každou středu od 14.00 do 16.00 hodin. Pokud to aktuální epidemická situace dovolí, bude rozšířen provoz i na pondělí od 14.00 do 16.00 hodin. Návštěvu v poradně je třeba předem telefonicky objednat na čísle 12444. Provoz poradny bude ukončen 31. 8. 2021 a znovu obnoven se začátkem výuky v říjnu 2021.

Studentská právní poradna funguje od konce roku 2014, kdy hlavní město podepsalo s pražskou právnickou fakultou smlouvu o spolupráci při její realizaci. Pečlivě vybraní posluchači docházejí do prostor magistrátu a zájemcům z řad široké veřejnosti zde poskytují pod odborným dohledem jednoduché právní rady. Mezi studenty je o stáž v právní poradně velký zájem a celý projekt se setkal se všeobecně pochvalným přijetím.

Poradna však svou činností nesupluje služby poskytované advokáty či notáři. Studenti zde poskytují kvalifikované základní rady pro řešení různých životních situací, které mohou klientům usnadnit jejich rozhodování. Ovšem očekávat řešení složitých kauz zde není možné a v takovém případě bude klient odkázán na služby advokáta či notáře.

Poradna pomůžeme s drobnými právními záležitostmi, jako například jak lze řešit sousedské spory, na co nezapomenout v nájemní smlouvě, jaké náležitosti by měla mít závěť či jak vyřešit problém ze soužití bytového družstva. Poskytuje především právní pomoc ohledně možností řešení vzniklé situace, nevyhotovuje žádná písemná podání ani smlouvy. Klienti by si s sebou do poradny měli vzít veškeré dokumenty, které se jejich problému týkají.

Sídlo: 
Jungmannova 35/29
Praha 1
Česká republika
Telefon: 12444
CZ
Kategorie odkazu: 
Vyskočit nahoru