Jste zde

Vydání rybářského lístku

Rybářské lístky jsou vydávány pouze pro občany s trvalým pobytem na území MČ Praha-Kunratice. Žadatel předloží svůj platný občanský průkaz, stávající rybářský lístek nebo Osvědčení o získané kvalifikaci od ČRS. Za děti do 15 let žádá zákonný zástupce. Při podání žádosti o vydání RL zaplatí žadatel v hotovosti správní poplatek ve výši:

  • na 1 rok platnosti RL 100 Kč; dítě do 15 let 50 Kč
  • na 3 roky platnosti RL 200 Kč; dítě do 15 let 100,- Kč
  • na 10 let platnosti RL 500,- Kč
Poplatek: 
Ano
Vyskočit nahoru