Jste zde

Místní poplatek ze vstupného

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akce pořádá. Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce podat správci poplatku (ÚMČ Praha-Kunratice) Ohlášení akce a do 15 dnů po konání akce Přiznání k poplatku ze vstupného. Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce.

Sazby poplatku:

  • 10% sportovní akce
  • - 20% ostatní akce – prodejní, reklamní, kulturní akce spojené s restauračním provozem, taneční zábavy, plesy a pod.

Číslo účtu 2000690389/0800, SS 1344

Vyřizuje: 
krejcovad
Poplatek: 
Ano
Vyskočit nahoru