Jste zde

Ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou

Dle zákona č.21/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pravost lze ověřit po předložení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu . Listinu je nutno podepsat před ověřovatelem.

Sazba poplatku činí 30,- Kč za jeden podpis

Dále lze ověřit shodu opisu nebo kopie s listinou po předložení originálu listiny. Nelze ověřit občanský průkaz, cestovní pas, geometrický plán, výherní losy, spořitelní knížky apod.

Sazba poplatku činí 30,- Kč za l stranu.

Správní poplatek se platí v hotovosti.

O těchto úkonech se činí zápisy do ověřovací knihy

Vyřizuje: 
andrlovad
vankova
gotop