Jste zde

Evidence obyvatel, trvalý pobyt

Dle zákona č.133/2000 Sb.,101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Občan, který se chce přihlásit k trvalému pobytu v MČ Praha - Kunratice, musí v ohlašovně ÚMČ vyplnit Přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Při přihlášení k TP musí občan prokázat svou totožnost občanským průkazem a doložit vlastnictví domu či bytu nebo doložit oprávněnost užívání domu či bytu (např. nájemní smlouvou), případně doložit souhlas majitele s ověřeným podpisem. V případě, že občan nemá k dispozici doklad o vlastnictví nemovitosti, pracovník ohlašovny si tyto údaje ověří na místě dálkovým přístupem do KN. Změnu trvalého pobytu dítěte do 15ti let provádí jeho zákonný zástupce po předložení rodného listu dítěte. Po zaplacení správního poplatku 50,- Kč za dospělého (přihlášení dětí do 15ti let je bez poplatku) obdrží občan Potvrzení o změně trvalého pobytu.

S tímto potvrzením a s občanským průkazem se poté občan do 15ti dnů dostaví na ÚMČ Praha 4, buď na adresu Antala Staška 2059/80b nebo Jílovská 1148, kde požádá o nový občanský průkaz.

Vazba na agendu: 
Vyřizuje: 
vankova
gotop