Jste zde

Smlouvy

Rok Název smlouvy Typ smlouvy Soubor
2019 Darovací smlouva Mgr.Eva Hilčerová č. 19 002 7 00 darovací věc movitá 19_002_7_00_eva_hilcerova_.pdf (pdf, 288.67 KB)
2019 Darovací smlouva na finanční dar: Ing. Martin Závodný č.19 004 7 00 Směnná 19_004_7_00_martin_zavodny_.pdf (pdf, 280.7 KB)
2019 Darovací smlouva na finanční dar: Ing.Ziegler Kamil č. 19 005 7 00 darovací věc movitá 19_005_7_00_kamil_ziegler_.pdf (pdf, 279.39 KB)
2019 Darovací smlouva: Bc.Alice Hozmanová č. 19 008 7 00 darovací věc movitá 19_008_7_00_bc._alice_hozmanova.pdf (pdf, 289.68 KB)
2019 Darovací smlouva: Bc.Jan Dobiáš č. 19 010 7 00 darovací věc movitá 19_010_7_00_bc._jan_dobias.pdf (pdf, 354.15 KB)
2019 Darovací smlouva: Bc.Pavel Hůrka č. 19 016 7 00 darovací věc movitá 19_016_7_00_bc._pavel_hurka.pdf (pdf, 354.15 KB)
2019 Darovací smlouva: Bronislav Grund č. 19 012 7 00 darovací věc movitá 19_012_7_00_bronislav_grund.pdf (pdf, 353.53 KB)
2019 Darovací smlouva: DetskyDum s.r.o. č. 19 003 7 00 darovací věc movitá 19_003_7_00_detskydum_.pdf (pdf, 357.12 KB)
2019 Darovací smlouva: František Gazdík č. 19 011 7 00 darovací věc movitá 19_011_7_00_fantisek_gazdik.pdf (pdf, 355.14 KB)
2019 Darovací smlouva: Ing.arch.Ivana Kabelová č. 19 017 7 00 darovací věc movitá 19_017_7_00_ivana_kabelova.pdf (pdf, 286.65 KB)
2019 Darovací smlouva: Ing.Beran Vít č. 19 007 7 00 darovací věc movitá 19_007_7_00_ing._vit_beran.pdf (pdf, 289.55 KB)
2019 Darovací smlouva: Jan Andelt č. 19 001 7 00 darovací věc movitá 19_001_7_00_andelt_jan.pdf (pdf, 212.67 KB)
2019 Darovací smlouva: Mgr.František Hlucháň č. 19 009 7 00 darovací věc movitá 19_009_7_00_franitsek_hluchan.pdf (pdf, 361.44 KB)
2019 Darovací smlouva: Miloš Procházka č. 19 013 7 00 darovací věc movitá 19_013_7_00_milos_prochazka.pdf (pdf, 352.64 KB)
2019 Darovací smlouva: Richard Strnad č. 19 014 7 00 darovací věc movitá 19_014_7_00_richard_strnad.pdf (pdf, 353.6 KB)
2019 Darovací smlouva: Roman Zátopek č. 19 015 7 00 darovací věc movitá 19_015_7_00_roman_zatopek.pdf (pdf, 353.89 KB)
2019 Dohoda o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy WiFi4EU: Výkonná agentura pro inovace a sítě č. 19 39 0 00 ostatní 19_039_0_00_vykonna_agentura_pro_inovace_site.pdf (pdf, 978.22 KB)
2019 Dohoda o poskytnutí právní služby: Mgr.Vladimír Kolář č. 19 052 0 00 právní služby 19_052_0_00_vladimir_kolar.pdf (pdf, 282.19 KB)
2019 Dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásma: ČEPS, a.s. č. 19 035 3 00 o spolupráci 19_035_3_00_ceps_.pdf (pdf, 5.34 MB)
2019 Kupní smlouva: Auto Gruber č. 19 003 6 00 kupní věc movitá 19_003_6_00_auto_gruber_.pdf (pdf, 608.38 KB)

Stránky

Vyskočit nahoru