Jste zde

Smlouvy

Rok Název smlouvy Typ smlouvy Soubor
2019 Smlouva o dílo: Zahrady a zeleň č. 19 030 3 00 o dílo 19_030_3_00_zahrady_a_zelen_.pdf (pdf, 285.08 KB), Dodatek č. 1 (pdf, 304.75 KB)
2019 Smlouva o dílo: Zahrady a zeleň č. 19 037 3 00 o dílo 19_037_3_00_zahrady_a_zelen_.pdf (pdf, 3.13 MB)
2019 Smlouva o nájmu bytu č. 1.09 v DCHB: Vopařilová Ladislava č.19 015 1 00 nájemní byt 19_015_1_00_ladislava_voparilova_.pdf (pdf, 310.41 KB)
2019 Smlouva o nájmu bytu č. 4.53 v DCHB: Markéta Poppová č. 19 018 1 00 nájemní byt 19_018_1_00_marketa_poppova_.pdf (pdf, 310.85 KB)
2019 Smlouva o nájmu bytu č.1.02 DCHB - František Kovács, Alžbeta Kovácsová č. 19 004 1 00 nájemní byt 19_004_1_00_fr.alz_._kovaczovi_dchb.pdf (pdf, 314.51 KB)
2019 Smlouva o nájmu bytu č.1.05 v DCHB: Pavel Blažíček č.19 002 1 00 nájemní byt 19_002_1_00_pavel_blazicek_dchb.pdf (pdf, 314.52 KB)
2019 Smlouva o nájmu bytu č.2.26 v DCHB-František Kovács,Alžběta Kovácsová č. 19 017 1 00 nájemní byt 19_017_1_00_fr.alz_._kovacsovi_dchb.pdf (pdf, 311.6 KB)
2019 Smlouva o nájmu bytu č.3.34 DCHB-Jaroslava Hlavatá č.19 003 1 00 nájemní byt 19_003_1_00_jaroslava_hlavata_dchb.pdf (pdf, 314.58 KB)
2019 Smlouva o poskytnutí příspěvku na sociální účely: Barbora Doležalová č. 19 006 7 00 darovací věc movitá 19_006_7_00_barbora_dolezalova_.pdf (pdf, 2.1 MB)
2019 Smlouva o poskytování právních služeb: JUDr.Jaromír Štůsek, LL.M.,advokát č. 19 008 0 00 právní služby 19_008_0_00_jaroslav_stusek.pdf (pdf, 538.9 KB)
2019 Smlouva o poskytování regionálních knihovnických služeb: Městská knihovna Praha č.19 042 0 00 ostatní 19_042_0_00_mestska_knihovna_praha.pdf (pdf, 1.47 MB)
2019 Smlouva o poskytování servisních služeb: FRP Services č. 19 005 0 00 ostatní 19_005_0_00_frp_services.pdf (pdf, 29.69 MB)
2019 Smlouva o poskytování servisních služeb: Ing.Stanislav Mareš č. 19 002 0 00 ostatní 19_002_0_00_stanislav_mares.pdf (pdf, 313.6 KB)
2019 Smlouva o poskytování služby BUSINESS 24: Česká spořitelna č. 19 037 0 00 o vedení účtu 19_037_0_00_cs._sporitelna.pdf (pdf, 5.66 MB), 19_037_0_01_ceska_sporitelna_.pdf (pdf, 2.85 MB)
2019 Smlouva o poskytování služeb úklidu a údržby veř.prostranství: Petr Richter č.19 031 0 00 ostatní 19_031_0_00_petr_richter.pdf (pdf, 364.27 KB)
2019 Smlouva o poskytování služeb: Růžolící Chrochtík č. 19 003 3 00 o spolupráci 19_003_3_00_ruzolici_chrochtik.pdf (pdf, 12.54 MB)
2019 Smlouva o převodu správy majetku: Hlavní město Praha č. 19 045 0 00 ostatní 19_045_0_00_mhmp_.pdf (pdf, 4.84 MB)
2019 Smlouva o provozování regionálního automatizovaného knihovního systému: Městská knihovna Praha č. 19 043 0 00 licenční 19_043_0_00_mestska_knihovna_praha_.pdf (pdf, 2.98 MB)
2019 Smlouva o sběru, přepravě a odstranění odpadu: AVE CZ odpadové hospodářství č. 19 001 3 00 o spolupráci 19_001_3_00_ave_cz.pdf (pdf, 14.04 MB)
2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu: Kunratice Property č. 19 005 9 00 budoucí věcná břemena 19_005_9_00_kunratice_property.pdf (pdf, 274.46 KB)

Stránky

Vyskočit nahoru