Jste zde

Smlouvy

Rok Název smlouvy Typ smlouvy Soubor
2019 Kupní smlouva: Dräger Safety č.19 002 6 00 kupní věc movitá 19_002_6_00_drager_safety_.pdf (pdf, 15.86 MB)
2019 Kupní smlouva: Euromedia Group č. 19 006 6 00 kupní věc movitá 19_006_6_00_euromedia_group_.pdf (pdf, 1.94 MB)
2019 Kupní smlouva: Ing.Martin Závodný č. 19 007 6 00 kupní věc movitá 19_007_6_00_martin_zavodny.pdf (pdf, 665.96 KB)
2019 Kupní smlouva: Kateřina Dvořáková č. 19 001 6 00 kupní věc movitá 19_001_6_00_katerina_dvorakova.pdf (pdf, 320.13 KB)
2019 Kupní smlouva: Kateřina Dvořáková č. 19 004 6 00 kupní věc movitá 19_004_6_00_katerina_dvorakova_.docx (docx, 29.47 KB)
2019 Kupní smlouva: KOBIT č. 19 005 6 00 kupní věc movitá 19_005_6_00_kobit_.pdf (pdf, 19.63 MB)
2019 Kupní smlouva: Milan Kubale č. 19 008 6 00 kupní věc movitá 19_008_6_00_milan_kubale.pdf (pdf, 460.67 KB)
2019 Licenční smlouva o veřejném provozování: Ochranný svaz autorský č. 19 046 0 00 licenční 19_046_0_00_osa_.pdf (pdf, 9.4 MB)
2019 Nájemní smlouva: Anna Lehejčková č. 19 016 1 00 nájemní nebytový prostor 19_016_1_00_anna_lehejckova.pdf (pdf, 466.99 KB)
2019 Nájemní smlouva: Císařský Dvůr Jeneč č. 19 001 1 00 nájemní věc movitá 19_001_1_00_cisarsky_dvur_jenec.pdf (pdf, 18.08 MB)
2019 Nájemní smlouva: Frédéric Dongmo č. 19 014 1 00 nájemní věc movitá 19_014_1_00_frederic_dongmo_.pdf (pdf, 312.47 KB)
2019 Nájemní smlouva: Základní umělecká škola Jižní Město č. 19 013 1 00 nájemní věc movitá 19_013_1_00_zus_jizni_mesto.pdf (pdf, 293.17 KB)
2019 Pachtovní smlouva: Ing.Jan Fořt č.19 008 1 00 Výpůjčka 19_008_1_00_jan_fort_pacht.pdf (pdf, 300.79 KB)
2019 Pachtovní smlouva: Ing.Michal Jakoubek č. 19 007 1 00 nájemní věc movitá 19_007_1_00_michal_jakoubek_pacht.pdf (pdf, 301.04 KB)
2019 Pachtovní smlouva: Jakub Jakoubek č. 19 006 1 00 nájemní věc movitá 19_006_1_00_jakub_jakoubek_pacht.docx (docx, 28.25 KB)
2019 Pachtovní smlouva: Jiří Jakoubek č. 19 005 1 00 nájemní věc movitá 19_005_1_00_jiri_jakoubek_pacht.pdf (pdf, 301.62 KB)
2019 Příkazní smlouva: IKIS č. 19 034 0 00 příkazní 19_034_0_00_ikis_.pdf (pdf, 271.2 KB)
2019 Příkazní smlouva: IKIS č. 19 034 3 00 příkazní 19_034_3_00_ikis_.pdf (pdf, 10.54 MB)
2019 Příkazní smlouva: Mgr.Vladimír Kolář č. 19 040 0 00 příkazní 19_040_0_00_vladimir_kolar_.pdf (pdf, 266.98 KB)
2019 Příkazní smlouva: Mgr.Vladimír Kolář č. 19 051 0 00 příkazní 19_051_0_00_vladimir_kolar_.pdf (pdf, 254.43 KB)

Stránky

Vyskočit nahoru