Jste zde

Smlouvy

Rok Název smlouvy Typ smlouvy Soubor
2019 Příkazní smlouva: IKIS č. 19 034 0 00 příkazní 19_034_0_00_ikis_.pdf (pdf, 271.2 KB)
2019 Příkazní smlouva: IKIS č. 19 034 3 00 příkazní 19_034_3_00_ikis_.pdf (pdf, 10.54 MB)
2019 Příkazní smlouva: Mgr.Vladimír Kolář č. 19 040 0 00 příkazní 19_040_0_00_vladimir_kolar_.pdf (pdf, 266.98 KB)
2019 Rámcová smlouva o spolupráci: České vysoké učení technické v Praze č. 19 004 3 00 o spolupráci 19_004_3_00_cvut.pdf (pdf, 369.93 KB)
2019 Rámcová smlouva o zřizování a vedení vkladových účtů: Česká spořitelna, a.s. č.19 035 0 00 o vedení účtu 19_035_0_00_cs._sporitelna.pdf (pdf, 10.71 MB)
2019 Servisní smlouva programového vybavení: ATLAS consulting č. 19 030 0 00 ostatní 19_030_0_00_atlas_consulting.pdf (pdf, 8.84 MB)
2019 Směnná smlouva: Otakar Ženíšek č. 19 001 8 00 směnná věc movitá 19_001_8_00_otakar_zenisek_.pdf (pdf, 326.61 KB)
2019 Smlouva k zajištění elektrické energie a přeúčtování nákladů na její spotřebu: Technologie hlavního města Prahy č. 19 047 0 00 ostatní 19_047_0_00_technologie_hmp.pdf (pdf, 15.37 MB)
2019 Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových č. 19 001 0 00 ostatní 19_001_0_00_urad_pro_zastupovani_statu.pdf (pdf, 12.51 MB)
2019 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti: Česká telekomunikační infrakstruktura č. 19 001 9 00 budoucí věcná břemena 19_001_9_00_cetin.pdf (pdf, 13.11 MB)
2019 Smlouva o dílo, poskytování prací a služeb: S-čistící servis č.19 029 3 00 o dílo 19_029_3_00_s-cistici_servis_.pdf (pdf, 370.93 KB)
2019 Smlouva o dílo: Aleš Suchý č. 19 011 3 00 o dílo 19_011_3_00_ales_suchy.pdf (pdf, 416.35 KB), Dodatek č. 1 (pdf, 265.85 KB)
2019 Smlouva o dílo: Betonplot č. 19 025 3 00 o dílo 19_025_3_00_betonplot_.pdf (pdf, 222.96 KB)
2019 Smlouva o dílo: Bonita Group Service č.19 007 3 00 o dílo 19_007_3_00_bonita_group_service.pdf (pdf, 304.05 KB)
2019 Smlouva o dílo: Dopravní a inženýrské projekty /DIPRO/ č. 19 013 3 00 autorský dozor 19_013_3_00_dipro_.pdf (pdf, 475.41 KB)
2019 Smlouva o dílo: Eduard Maleček č. 19 041 3 00 o dílo 19_041_3_00_eduard_malecek.pdf (pdf, 390.32 KB)
2019 Smlouva o dílo: ELTODO č. 19 019 3 00 o dílo 19_019_3_00_eltodo.pdf (pdf, 425.5 KB)
2019 Smlouva o dílo: EMV s.r.o. č.19 009 3 00 o dílo 19_009_3_00_emv.pdf (pdf, 343.93 KB)
2019 Smlouva o dílo: EUROVIA CS č. 19 028 3 00 o dílo 19_028_3_00_eurovia_.pdf (pdf, 403.5 KB)
2019 Smlouva o dílo: EUROVIA CS č. 19 042 3 00 o dílo 19_042_3_00_eurovia_cz.pdf (pdf, 389.72 KB)

Stránky

Vyskočit nahoru