Jste zde

Žádosti o informace

Rok Identifikace Obsah žádosti Soubory ke stažení Počet stran
2016 Pořadové číslo: 003/2016
č.j.: MC P-KU 2026/2016
Žádost přijata: 04.08.2016
Vyřízeno: 08.08.2016

1) Sdělení, zda městská část uzavřela od. 1. 1. 2007 do současnosti smlouvu (např. darovací, o spolupráci), ve které budoucí stavebník poskytuje finanční plnění městské části a městská část se zavazuje poskytnout budoucímu stavebníkovi součinnost.

2) Sdělení, zda městská část uzavřela od 1. 1. 2007 do současnosti plánovací smlouvu ve smyslu § 66 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3) Kopie smluv uvedené v bodě 1) a 2), pokud došlo k jejich uzavření.

4) Všechna správní rozhodnutí, která byla vydána v souvislosti se smlouvami v bodě 1) a 2), pokud existují. 11)

Soubor Poskytnutí informace, PDF icon Smlouva 15 001 7 00 1
2016 Pořadové číslo: 002/2016
č.j.: 01647/2016
Žádost přijata: 17.06.2016
Vyřízeno: 22.06.2016

Seznam všech faktur došlých Městské části Praha-Kunratice za dobu od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně.

PDF icon Žádost o poskytnutí informace, Soubor Odpověď na žádost k poskytnutí informace-knihy došlých faktur, PDF icon Příl. 1 Rok 2010 hlavní a hospodářská činnost, PDF icon Příl. 2 Rok 2011 hlavní a hospodářská činnost, Soubor Příl. 3 Rok 2011 2. část hlavní činnost, Soubor Příl. 4 Rok 2011 2. část hospodářská činnost, Soubor Příl. 5 Rok 2012 hlavní činnost, Soubor Příl. 6 Rok 2012 hospodářská činnost, Soubor Příl. 7 Rok 2013 hlavní činnost, Soubor Příl. 8 Rok 2013 hospodářská činnost, Soubor Příl. 9 Rok 2014 hlavní činnost, Soubor Příl. 10 Rok 2014 hospodářská činnost, Soubor Příl. 11 Rok 2015 hlavní činnost, Soubor Příl. 12 Rok 2016 hospodářská činnost 1
2016 Pořadové číslo: 001/2016
č.j.: 00443/2016
Žádost přijata: 12.02.2016
Vyřízeno: 16.02.2016

Žádost o zaslání investičních plánů MČ pro rok 2016, resp. seznamu stavebních projektů, které jsou plánovány MČ na rok 2016 a budou financovány z rozpočtu MČ nebo z jiných veřejných rozpočtů.

PDF icon Žádost , Soubor Poskytnutí informace 1
2015 Pořadové číslo: 007/2015
č.j.: MC P-KU 3182/2015
Žádost přijata: 09.12.2015
Vyřízeno: 16.12.2015

Žádost o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí.

Soubor Odpověd k žádosti o informace-stanice měření emisí 1
2015 Pořadové číslo: 006/2015
č.j.: MC P-KU 3135/2015
Žádost přijata: 04.12.2015
Vyřízeno: 16.12.2015

Právní informační systém CODEXIS

Soubor Poskytnutí informace (právní systém CODEXIS) 1
2015 Pořadové číslo: 005/2015
č.j.: MC P-KU 2573/2015
Žádost přijata: 12.10.2015
Vyřízeno: 11.11.2015

Poskytnutí podkladů, dokumentů a listin týkajících se dokumentace ke stabilizaci území IKEM.

Soubor Odpověď k žádosti - IKEM, PDF icon Příloha 1 - 3 k bodu 1.1., PDF icon Příloha 4-6 k bodu 1.2, PDF icon Příloha 7 k bodu 1.2.1, PDF icon Příloha 8 k bodu 1.2.2, PDF icon Příloha 9 k bodu 1.2.3, PDF icon Příloha 10 k bodu 1-3, PDF icon Příloha 11 k bodu 1-3, PDF icon Příloha 12 k bodu 1-4 1
2015 Pořadové číslo: 004/2015
č.j.: MC P-KU 02055/2015
Žádost přijata: 10.08.2015
Vyřízeno: 13.08.2015

Dopis starosty ze dne 24.2.1997, Stanovisko MČ Praha 4-Kunratice z 24.2.1997 vč. usnesení bodu 2.4 9.schůze místní rady MČ ze dne 20.2.1997 - území IKEM

PDF icon Poskytnutí informace, PDF icon Přílohy k informaci 1
2015 Pořadové číslo: 003/2015
č.j.: MC P-KU 01785/2015
Žádost přijata: 03.07.2015
Vyřízeno: 10.07.2015

Poskytnutí informace týkající se měření hluku v ul. K Verneráku v Praze-Kunraticích. Kopie Hlukového posouzení v roce 2015, kopie zpráv z jednání za období 2009-2015 a celkový fin. rozpočet vynaložený na zjištění hluku v ul. K Verneráku.

Soubor Odpověd na žádost, PDF icon Příloha č. 1 protokol měření hluku, Soubor Příloha č. 2 , Soubor Příloha č. 3, PDF icon Příloha č. 4 až 7 1
2015 Pořadové číslo: 002/2015
č.j.: MC P-KU 01666/2015
Žádost přijata: 20.06.2015
Vyřízeno: 03.07.2015

Žádost o poskytnutí informace o platu a odměnách vedoucích úředníků úřadu za rok 2015 včetně jejich jména a příjmení.

Soubor 02/2015 poskytnutí informace 1
2015 Pořadové číslo: 001/2015
č.j.: MC P-KU 01030/2015
Žádost přijata: 14.04.2015
Vyřízeno: 23.04.2015

Žádost o poskytnutí informace a zaslání uzavřených smluv se společnostmi TSE s.r.o., a AWK s.r.o.

Soubor Poskytnutí informace 1
2014 Pořadové číslo: 04
č.j.: MC P-KU 02640/2014
Žádost přijata: 29.10.2014
Vyřízeno: 07.11.2014

Informace o ulicích MČ Praha-Kunratice, kde ke dni voleb (10.-11.října 2014) do ZMČ Praha-Kunratice a ZHMP neměla MČ Praha-Kunratice registrované žádné voliče-občany ČR.

Soubor 2014_02640_poskyt_inf_ulice.docx 1
2014 Pořadové číslo: 02.
č.j.: MC P-KU 01217/2014
Žádost přijata: 14.05.2014
Vyřízeno: 26.05.2014

Investiční plány pro rok 2014, seznam stavebních projektů, které jsou plánovány MČ na rok 2014 a budou financovány z rozpočtů MČ nebo z jiných veřejných rozpočtů        

PDF icon 01217_2014_businessmediacz.pdf 1
2014 Pořadové číslo: 01.
č.j.: MC P-KU 00566/2014
Žádost přijata: 27.03.2014
Vyřízeno: 15.04.2014

pozemky parc. č. 1540 a 2356/3 k.ú. Kunratice

PDF icon Informace parc. 1540 a 2356/3 k.ú.Kunratice 1
2013 Pořadové číslo: 04
č.j.: MC P-KU 02827/2013
Žádost přijata: 26.11.2013
Vyřízeno: 05.12.2013

Dotaz na pravidlo pro výběr míst na území Praha-Kunratice, na kterých je povoleno provozování loterií ve smyslu OZV hl.m.Prahy.

PDF icon 02827_2013_info_106.pdf, PDF icon 02827_2013_103_porada_15_5_2013_vhp_2_.pdf 2
2013 Pořadové číslo: 03
č.j.: 2464/2013
Žádost přijata: 16.10.2013
Vyřízeno: 30.10.2013

Žádost „OS Naše Kunratice-náš domov

PDF icon Pozemky parc.1540 a 2356/3 k.ú.Kunratice, PDF icon Odpověď – Poskyt. informace 4, 29

Stránky

Vyskočit nahoru