Jste zde

Žádosti o informace

Rok Identifikace Obsah žádosti Soubory ke stažení Počet stran
2015 Pořadové číslo: 004/2015
č.j.: MC P-KU 02055/2015
Žádost přijata: 10.08.2015
Vyřízeno: 13.08.2015

Dopis starosty ze dne 24.2.1997, Stanovisko MČ Praha 4-Kunratice z 24.2.1997 vč. usnesení bodu 2.4 9.schůze místní rady MČ ze dne 20.2.1997 - území IKEM

PDF icon Poskytnutí informace, PDF icon Přílohy k informaci 1
2015 Pořadové číslo: 003/2015
č.j.: MC P-KU 01785/2015
Žádost přijata: 03.07.2015
Vyřízeno: 10.07.2015

Poskytnutí informace týkající se měření hluku v ul. K Verneráku v Praze-Kunraticích. Kopie Hlukového posouzení v roce 2015, kopie zpráv z jednání za období 2009-2015 a celkový fin. rozpočet vynaložený na zjištění hluku v ul. K Verneráku.

Soubor Odpověd na žádost, PDF icon Příloha č. 1 protokol měření hluku, Soubor Příloha č. 2 , Soubor Příloha č. 3, PDF icon Příloha č. 4 až 7 1
2015 Pořadové číslo: 002/2015
č.j.: MC P-KU 01666/2015
Žádost přijata: 20.06.2015
Vyřízeno: 03.07.2015

Žádost o poskytnutí informace o platu a odměnách vedoucích úředníků úřadu za rok 2015 včetně jejich jména a příjmení.

Soubor 02/2015 poskytnutí informace 1
2015 Pořadové číslo: 001/2015
č.j.: MC P-KU 01030/2015
Žádost přijata: 14.04.2015
Vyřízeno: 23.04.2015

Žádost o poskytnutí informace a zaslání uzavřených smluv se společnostmi TSE s.r.o., a AWK s.r.o.

Soubor Poskytnutí informace 1
2014 Pořadové číslo: 04
č.j.: MC P-KU 02640/2014
Žádost přijata: 29.10.2014
Vyřízeno: 07.11.2014

Informace o ulicích MČ Praha-Kunratice, kde ke dni voleb (10.-11.října 2014) do ZMČ Praha-Kunratice a ZHMP neměla MČ Praha-Kunratice registrované žádné voliče-občany ČR.

Soubor 2014_02640_poskyt_inf_ulice.docx 1
2014 Pořadové číslo: 02.
č.j.: MC P-KU 01217/2014
Žádost přijata: 14.05.2014
Vyřízeno: 26.05.2014

Investiční plány pro rok 2014, seznam stavebních projektů, které jsou plánovány MČ na rok 2014 a budou financovány z rozpočtů MČ nebo z jiných veřejných rozpočtů        

PDF icon 01217_2014_businessmediacz.pdf 1
2014 Pořadové číslo: 01.
č.j.: MC P-KU 00566/2014
Žádost přijata: 27.03.2014
Vyřízeno: 15.04.2014

pozemky parc. č. 1540 a 2356/3 k.ú. Kunratice

PDF icon Informace parc. 1540 a 2356/3 k.ú.Kunratice 1
2013 Pořadové číslo: 04
č.j.: MC P-KU 02827/2013
Žádost přijata: 26.11.2013
Vyřízeno: 05.12.2013

Dotaz na pravidlo pro výběr míst na území Praha-Kunratice, na kterých je povoleno provozování loterií ve smyslu OZV hl.m.Prahy.

PDF icon 02827_2013_info_106.pdf, PDF icon 02827_2013_103_porada_15_5_2013_vhp_2_.pdf 2
2013 Pořadové číslo: 03
č.j.: 2464/2013
Žádost přijata: 16.10.2013
Vyřízeno: 30.10.2013

Žádost „OS Naše Kunratice-náš domov

PDF icon Pozemky parc.1540 a 2356/3 k.ú.Kunratice, PDF icon Odpověď – Poskyt. informace 4, 29
2013 Pořadové číslo: 02
č.j.:
Žádost přijata: 24.05.2013
Vyřízeno: 07.06.2013
Vlastník dešťové kanalizace v ul. Klínovecká PDF icon žádost o informace 1
2013 Pořadové číslo: 01
č.j.: MC P-KU 00961/2013
Žádost přijata:
Vyřízeno: 17.04.2013
Investiční plány pro rok 2013, seznam stavebních projektů, které jsou plánovány MČ na rok 2013 a budou financovány z rozpočtů MČ nebo z jiných veřejných rozpočtů PDF icon žádost o informace 1
2012 Pořadové číslo: 02
č.j.: MC P-KU 02301/2012
Žádost přijata:
Vyřízeno: 24.09.2012
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím PDF icon žádost o informace 2
2012 Pořadové číslo: 01
č.j.:
Žádost přijata: 28.03.2012
Vyřízeno: 11.04.2012
Investiční plány pro rok 2012, seznam projektů, které jsou plánovány na rok2012 a budou financovány z rozpočtů MČ nebo z jiných veřejných rozpočtů PDF icon žádost o informace 2
2011 Pořadové číslo: 06
č.j.: MC P-KU 1355/2011 + MC P-KU 1227/2011
Žádost přijata: 16.06.2011
Vyřízeno: 23.06.2011
Poskytnutí Kopie nájemní smlouvy ze dne 16.11.2009 uzavřené mezi Městskou části Praha-Kunratice a Leisure and comfort beach a.s. týkající se užívání pozemku parc.č.1539 v k.ú. Kunratice a Dodatku č. 1 ze dne PDF icon žádost o informace 2
2011 Pořadové číslo: 05
č.j.:
Žádost přijata: 07.06.2011
Vyřízeno: 20.06.2011
Poskytnutí informací a podkladů vztahujících se k provozu odlučovače lehkých kapalin na pozemku parc. č. 1539 k.ú.Kunratice PDF icon žádost o informace 4

Stránky

gotop