Jste zde

Smlouvy

Rok Název smlouvy Typ smlouvy Soubor
2019 Smlouva o provozování regionálního automatizovaného knihovního systému: Městská knihovna Praha č. 19 043 0 00 licenční 19_043_0_00_mestska_knihovna_praha_.pdf (pdf, 2.98 MB)
2019 Smlouva o sběru, přepravě a odstranění odpadu: AVE CZ odpadové hospodářství č. 19 001 3 00 o spolupráci 19_001_3_00_ave_cz.pdf (pdf, 14.04 MB)
2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu: Kunratice Property č. 19 005 9 00 budoucí věcná břemena 19_005_9_00_kunratice_property.pdf (pdf, 274.46 KB)
2019 Smlouva o spolupráci: Divadlo v parku o.p.s. č. 19 014 3 00 o spolupráci 19_014_3_00_divadlo_v_parku.pdf (pdf, 299.21 KB)
2019 Smlouva o spolupráci: Divadlo v parku o.p.s. č. 19 026 3 00 o spolupráci 19_026_3_00_divadlo_v_parku.pdf (pdf, 298.54 KB)
2019 Smlouva o spolupráci: Jan Andelt č.19 036 3 00 o spolupráci 19_036_3_00_jan_andelt_.pdf (pdf, 283.34 KB)
2019 Smlouva o spolupráci: Mgr.Ivo Rikačev č. 19 002 3 00 o spolupráci 19_002_3_00_ivo_rikacev.pdf (pdf, 308.6 KB)
2019 Smlouva o účtu: Česká spořitelna, a.s. č.19 036 0 00 o vedení účtu 19_036_0_00_cs_sporitelna.pdf (pdf, 5.06 MB)
2019 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti: T-Mobile Czech Republic č. 19 006 9 00 budoucí věcná břemena 19_006_9_00_t-mobile.pdf (pdf, 279.59 KB)
2019 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene: PREdistribuce č. 19 009 9 00 budoucí věcná břemena 19_009_9_00_predistribuce.pdf (pdf, 243.98 KB)
2019 Smlouva o veřejnosprávní kontrole hospodaření příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem: Ing.Jaroslav Brtáň č. 19 006 0 00 ostatní 19_006_0_00_jaroslav_brtan_zs.pdf (pdf, 10.49 MB)
2019 Smlouva o veřejnosprávní kontrole hospodaření příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem: Ing.Jaroslav Brtáň č. 19 007 0 00 ostatní 19_007_0_00_jaroslav_brtan_ms.pdf (pdf, 9.29 MB)
2019 Smlouva o výkonu činnosti administrace a monitoringu projektu: "Tvorba strategických a koncepčních dokumentů" - Finanční poradenství č. 19 044 0 00 ostatní 19_044_0_00_financni_poradenstvi_.pdf (pdf, 232.58 KB)
2019 Smlouva o výpůjčce: Divadlo v parku č. 19 005 2 00 výpůjčka věc movitá 19_008_2_2_00_divadlo_v_parku.pdf (pdf, 290.2 KB)
2019 Smlouva o výpůjčce: Divadlo v parku č. 19 008 2 00 výpůjčka věc movitá 19_008_2_2_00_divadlo_v_parku.pdf (pdf, 290.2 KB)
2019 Smlouva o výpůjčce: Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy č. 19 010 2 00 výpůjčka věc movitá 19_010_2_00_hasicsky_zachr.sbor_hmp.pdf (pdf, 1.57 MB)
2019 Smlouva o výpůjčce: Hlavní město Praha č. 19 002 2 00 výpůjčka věc movitá 19_002_2_00_mhmp.pdf (pdf, 16.54 MB)
2019 Smlouva o výpůjčce: Ing.Michal Jakoubek č. 19 009 2 00 výpůjčka věc movitá 19_009_2_00_michal_jakoubek.pdf (pdf, 289.2 KB)
2019 Smlouva o výpůjčce: Jiří Jakoubek č. 19 011 2 00 výpůjčka věc movitá 19_011_2_00_jiri_jakoubek.pdf (pdf, 289.9 KB)
2019 Smlouva o výpůjčce: JUDr.Jaromír Štůsek č. 19 003 2 00 výpůjčka věc movitá 19_003_2_00_jaroslav_stusek.pdf (pdf, 438.77 KB)

Stránky

Vyskočit nahoru