Jste zde

20.2.2023
Doprava

Bezpečné cesty do školy - vyhodnocení stavu projektu (2023)

V lednu 2023 jsme provedli revizi projektu Bezpečné cesty do školy, do kterého se naše základní škola zapojila v r. 2010.
Projekt měl za cíl identifikovat problémová/nebezpečná místa dopravování žáků do školy a nastínit možná řešení.

Vyhodnocení jednotlivých nalezených problémů si přečtěte v tomto dokumentu: BCŠ zhodnocení 2023 (PDF)

Souhrnně lze konstatovat, že většina problémů již byla odstraněna, byť třeba mírně odlišným způsobem, než navrhuje studie BCŠ.
Nejnáročnější problém - ulice K Verneráku - je zpracováván projekčně ke kompletní rekonstrukci v režii Magistrátu hl. m. Prahy.

Vyskočit nahoru