Jste zde

1.8.2022
Doprava

Výměna kabelů PRE a VO - Ještědská, Úhlavská

V pondělí 1. 8. byly zahájeny přípravné práce pro výstavbu chodníků v Ještědské a Úhlavské v rámci Chodníkového programu 2019.

Práce na přípravě spočívají v koordinované výměně kabelů PRE a přeložce a modernizaci veřejného osvětlení. Po dobu výměn kabeláží by nemělo dojít k zásadnějším omezením v provozu či přístupnosti nemovitostí. Případné dočasné omezení užívání vjezdu řeší s rezidenty přímo zhotovitel, který omezení vyvolává. Na obě ulice bylo vydáno dopravní opatření silničním správním úřadem ÚMČ Praha 4.

Předpokládaný harmonogram

(bude upravován dle situace a dostupných kapacit zhotovitelů)

Ještědská

TermínPráce
1. - 14. 8. 2022PRE - výměna kabelů
8. - 21. 8. 2022THMP - přeložka veřejného osvětlení
22. 8. - 18. 9. 2022Swietelsky - výstavba chodníku

Úhlavská

TermínPráce
15. - 26. 8. 2022PRE - výměna kabelů
22. 8. - 4. 9. 2022THMP - přeložka veřejného osvětlení
19. 9. - 16. 10. 2022Swietelsky - výstavba chodníku
Vyskočit nahoru