Jste zde

Chodníkový program 2019

Obecně

Výstavba chybějících chodníků Ještědská, Úhlavská, U Rakovky (nároží), doplnění chybějícího přechodu OK Vídeňská x K Libuši x Dobronická ("U tří svatých")

Sloučené územní a stavební povolení vydané odborem pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy nabylo právní moci 6/2022.

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků byl částečně redukován rozsah realizace v Ještědské a Úhlavské a realizace se zaměřuje téměř výhradně na vlastní chodníky. Realizace nároží U Rakovky v r. 2022 neproběhne. Přechod na jižním rameni okružní křižovatky U Tří svatých bude realizován v r. 2023 prostřednictvím TSK (předání části projektu) tj. příslušným správcem komunikace Vídeňská.

Data

Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o. (chodníky Ještědská, Úhlavská)
Projektant: DIPRO s.r.o.
Projektová dokumentace: viz přílohy
Realizace: 8 - 10/2022 (chodníky Ještědská, Úhlavská)
Cena projektu: cca 5,5 mil. vč DPH (chodníky Ještědská, Úhlavská)
Investor: Městská část Praha-Kunratice, TSK (U tří svatých)

Předpokládaný harmonogram

(bude upravován dle situace a dostupných kapacit zhotovitelů, termíny jsou orientační)
(poslední aktualizace 20.9.2022)

Ještědská

TermínPráce
1. 8. - 25. 9. 2022PRE - výměna kabelů
8. - 22. 9. 2022THMP - přeložka veřejného osvětlení
22. 8. - 30.9.2022Swietelsky - výstavba chodníku

Úhlavská

TermínPráce
předpokald do 14. 10. 2022PRE - výměna kabelů
předpoklad do 14. 10. 2022THMP - přeložka veřejného osvětlení
předpoklad do 31. 10. 2022Swietelsky - výstavba chodníku

Vzhledem k náročnější pokládce kabelů PRE a kabelů veřejného osvětlení v ul. Ještědská a Úhlavská došlo k celkovému zdržení stavby.

Práce na zakládání trávníků a sadových úpravách v obou ulicích budou provedeny až po vyklizení stavenišť.

PřílohaVelikost
PDF icon Ještědská; díl 1.563.07 KB
PDF icon Ještědská; díl 2.480.87 KB
PDF icon Úhlavská; díl 1.553.44 KB
PDF icon Úhlavská; díl 2.530.61 KB
PDF icon Úhlavská; díl 3.403.08 KB
PDF icon U Rakovky321.75 KB
PDF icon U tří svatých269.72 KB
Vyskočit nahoru