Jste zde

8.2.2022
Doprava

Průzkum parkování v Zeleném údolí - výsledky

Obdrželi jsme výsledky "průzkumu dopravy v klidu" obytného komplexu Zelené údolí, který nechala MČ zpracovat u Ústavu dopravních systému Fakulty dopravní ČVUT.

Průzkum byl realizován na podzim, kdy se stabilizoval provoz po prázdninách a již nebyl tak znatelný vliv covidu, což jsou oba faktory zkreslující citelně měřená data. Úkolem průzkumu bylo kromě získání celkových počtů parkujících vozidel také zjistit, kdo z parkujících je rezident, dojíždějící, návštěvník a to včetně jejich chování v čase a prostoru. Zelené údolí se kvůli přítomnosti IKEMu nechová jako standardní sídliště a toto generuje daleko více typů problémů, než je běžně pozorovatelné.

Cílem průzkumu parkování v lokalitě Zelené údolí je odborně a pečlivě zmapovat současný stav a na základě těchto dat následně zpracovat návrh optimalizace parkovacích míst a řešení dopravy obytného komplexu. Tento návrh bude předán k využití vlastníkovi komunikace k dalšímu využití. Chci poděkovat doc. Ing. Jiřímu Čarskému Ph.D., vedoucímu projektu z Fakulty dopravní ČVUT za provedený průzkum a prezentaci nasbíraných dat. dodává místostarosta Ivan Hýža.


Veřejná prezentace naměřených dat vč. prezentace vedoucího projektu doc. Ing. Jiřího Čarského Ph.D. se bude konat na zasedání zastupitelstva MČ 28. února 2022 od 18:00 po vyřízení základní agendy ZMČ.

Výsledky si můžete prohlédnout na této stránce (ODKAZ).

Vyskočit nahoru