Jste zde

Průzkum dopravy v klidu - Zelené údolí

Průzkum dopravy v klidu zadala MČ Praha-Kunratice ke zpracování Ústavu dopravních systémů Fakulty dopravní ČVUT. Vedoucí projektu: doc. Ing. Jiří Čarský Ph.D.

Předmětem průzkumu je sčítání a identifikace parkujících: rezident - dojíždějící - návštěvník a to zejména s ohledem na vliv blízkého areálu IKEM. Průzkum se zaměřil i na obsazenost podzemních garáží bytových domů a parkovacího domu v ulici Za Valem. Vlastní sběr dat proběhl v září 2021.

Data včetně jejich odborné interpretace si můžete prohlédnout v přílohách níže.

Aktuální návrh řešení dopravního řešení (aktualizováno 18.3.2024)

Vyskočit nahoru