Jste zde

15.4.2021
Doprava

REKO K Zeleným domkům: začátek prací DCHB - Lisztova

V pátek 16.4. začne frézování vozovky K Zeleným domkům v úseku od Domu s chráněnými byty (DCHB) po Lisztovu (vč. křižovatky).

V dotčených úsecích bude znemožněn příjezd na pozemky, pěší přístupy budou zachovány a operativně upravovány dle postupu prací. Ulice Pražského povstání zůstává slepá.

Provoz DCHB zůstává neomezen, bude fungovat vždy jeden z vjezdů - aktuální přístup je od ul. Vídeňská skrz stavbu - od Pražského povstání se pojíždí provizorní povrch. Finální povrchy budou zhotoveny naráz za krátkého omezení v celém úseku Pražského povstání - Lisztova v létě.

 

Dbejte zvýšené opatrnosti!

V případě problémů nás kontaktujte na doprava@praha-kunratice.cz

https://www.praha-kunratice.cz/stavba-c-0138-tv-kunratice-etapa-0009-k-zelenym-domkum

Vyskočit nahoru