Jste zde

Stavba č. 0138 TV Kunratice etapa 0009 K Zeleným domkům

Obecně

Kompletní rekonstrukce ulice K Zeleným domkům v celé délce vč. přeložek sítí

Na akci je vydáno platné stavební povolení a provedena změna stavby před dokončením stavebním úřadem Prahy 4.

Data

Zhotovitel: Společnost EUROVIA – Čermák a Hrachovec, K Zeleným domkům (Sdružení firem Eurovia CS a.s. a Čermák a Hrachovec a.s.) (soutěž)
Projektant: DIPRO s.r.o.
Projektová dokumentace: STÁHNOUT (zip)
Předpoklad zahájení prací: 14. 9. 2020 (související práce započaty dříve)
Cena projektu: cca 90 mil. Kč bez DPH
Investor: hl. m. Praha, odbor investic, oddělení technické vybavenosti MHMP; zast. společností ZAVOS s.r.o.

FOTOALBUM (Facebook)

Etapizace:

Rok 2020 (září - prosinec)

  • úsek Vídeňská - Pražského povstání - kompletně - úplná uzavírka
  • úsek Pražského povstání - Mašatova výstavba řadu dešťové kanalizace (komunikace v 2021) - částečné omezení provozu; 1. - 31. 10.  30.9. - 31.10. stoka B1 (Pražského povstání - DCHB), 1. - 30. 11. stoka B2 (DCHB - Mašatova); termíny se mohou lehce změnit, informace bude včas zveřejněna
  • spadiště dešťové kanalizace Krále Václava IV. - úplná uzavírka

Schéma etap 2020

Popis dopravního opatření: ulice Pražského povstání a K Zeleným domkům v přilehlých úsecích uzavřenému úseku budou pojížděny jednosměrně po směru hodinových ručiček - zachová se tak maximální průjezdnost nejen pro složky IZS, ale i více parkovacích stání (výkresy v příloze DIO 2020.zip)
Aktualizace: kvůli výměně kabelu PRE převeden chodník v úseku Pražského povstání - Mašatova na opačnou stranu ulice na provizorní sypaný chodník: https://www.praha-kunratice.cz/zpravy/4704-reko-k-zelenym-domkum-vymena-kabelu-pre-zmena-dopravni-situace dokončeno
Aktualizace: kvůli výměně trubního vedení pod horním parkovištěm domu s cháněnými byty (DCHB) bude od 29.10. upraven průjezd kolem vjezdů a uzavřeno horní parkoviště: https://www.praha-kunratice.cz/zpravy/4720-reko-k-zelenym-domkum-uzavreni-horniho-parkoviste-dchb

Kde parkovat: na druhé straně Vídeňské, v přilehlých ulicích uzavřeného úseku, u AV ČR (K výzkumným ústavům) - tento úsek je na úpravu parkování díky bytovým domům nejnáročnější. Parkování, které zablokuje bezpečnou průjezdnost komunikace pro IZS, v křižovatce apod. bude z bezpečnostních důvodů automaticky řešeno odtahem. Děkujeme za pochopení. MAPA MOŽNÉHO PARKOVÁNÍ

Kontejnerové stání na tříděný odpad K Zeleným domkům x Vídeňská bude přesunut k ul. Jihočeská. Možno využívat i okolní stání MAPA KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ (ODKAZ)

Svoz komunálního odpadu: den předem umístit popelnici (popsanou číslem domu) ven na ulici, stavba na konci směny přemístí nádoby na domluvená sběrná místa - občas se svoz vlivem náhod nezdaří, snažíme se pak zajistit náhradní.

Rok 2021 - leden - březen

Stručný přehled etapizace v tabulce níže. V přílohách dole na stránce ke stažení kompletní dopravní opatření v původní podobě, ve fotogalerii velmi zjednodušená schémata. Přístup do Domu s chráněnými byty (DCHB) bude zachován vždy jedním z vjezdů s provizorním vnitřním průjezdem mezi parkovišti.

TermínNázevPopis omezeníCo se bude dělatVizualizace

4.1. - 25.1.2021

DO 14.1.!

1. etapa, 1. fázeuzavírka úseku DCHB - Mašatova, Suppého vč. křižovatky + spadiště Krále Václava IV. a Turgeněvovavýstavba dešťové kanalizace a jejích přípojek

schéma

DIO

25.1. - 15.2.2021

OD 14.1.!

1. etapa, 2. fáze

uzavírka úseku DCH - Pražského povstání (vč. křižovatky a zásah do ul. Pražského povstání) + spadiště Krále Václava IV. a Turgeněvova

Z DŮVODU RYCHLEJŠÍHO ZHOTOVENÍ 1. ETAPY 1. FÁZE ZAHÁJENA 2.FÁZE DŘÍVE!

POSTUPNÝ PŘECHOD NA DIO 2.FÁZE OD 14.1.2021!

výstavba dešťové kanalizace a jejích přípojek

schéma

DIO

15.2. - 31.3.20212. etapa

uzavírka úseku DCHB - Pražského povstání (vč. křižovatky a zásah do ul. Pražského povstání)

uzavírka úseku K Libuši - Ševčenkova (Lizstova) vč. křižovatek (+ spadiště Krále Václava IV. a Turgeněvova - rezerva)

Rekonstrukce komunikace

Výstavba dešťové kanalizace

schéma

DIO

Rok 2021 - duben - prosinec - bude upřesněno

Předpoklad od 1.4. pokračováním rekosntrukce ulice v úseku DCHB - Mašatova, dokončení dešťové kanalizace na zblém úseku a následně přes leto navázání rekonstrukce komunikace od Mašatovy po K Libuši.

Bude upřesněno.

Souběžná stavba

Příjezdová komunikace k domům K Zeleným domkům č.p. 631 - 633 v rámci investiční akce MČ Praha-Kunratice "Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích - III. etapa", doba výstavby shodná s I. etapou rekonstrukce ulice K Zeleným domkům. Dokončeno stavebně 12/2020.

"Umělecké ulice" - Suppého, Lizstova, Beethovenova, Musorfského, Kálmánova - probíhá delimitace (převod) akce z MHMP na MČ. MČ přes zimu po schválení delimitace aktualizuje dokumentaci a nejpozději na jaře vysoutěží zhotovitele. Pořadí rekonstruovaných ulic pude podřízeno etapizaci K Zeleným domkům.

Ohlášené odstávky vody

https://www.pvk.cz/aktuality/havarie-vody/aktualni-havarie/

Pro zasílání sms o známých odstávkách a dalších událostech v rácmi rekonsrukce zašlete své mobilní telefoní číslo, jméno a adresu na doprava@praha-kunratice.cz

  • St. 30.9.2020 cca 8:30 - 10:30 úsek Vídeňská - Pražského povstání; PVK, nahlášeno 30.9.2020 v 6:44 ZRUŠENO
  • Čt. 1.10.2020 cca 8:00 - 10:30 úsek Vídeňská - Pražského povstání; PVK, nahlášeno 30.9.2020 v 9:00 (přesun z 30.9. kvůli technickým komplikacím)
2021 - 1.etapa, 1. fáze
2021 - 1.etapa, 2. fáze
2021 - 2.etapa
Schéma organizace provozu 2020
Mapa možného parkování
Vyskočit nahoru