Jste zde

Stavba č. 0138 TV Kunratice etapa 0009 K Zeleným domkům

Obecně

Kompletní rekonstrukce ulice K Zeleným domkům v celé délce vč. přeložek sítí

Na akci je vydáno platné stavební povolení a provedena změna stavby před dokončením stavebním úřadem Prahy 4.

Data

Zhotovitel: Společnost EUROVIA – Čermák a Hrachovec, K Zeleným domkům (Sdružení firem Eurovia CS a.s. a Čermák a Hrachovec a.s.) (soutěž)
Projektant: DIPRO s.r.o.
Projektová dokumentace: STÁHNOUT (zip)
Předpoklad zahájení prací: 14. 9. 2020 (související práce započaty dříve)
Cena projektu: cca 90 mil. Kč bez DPH
Investor: hl. m. Praha, odbor investic, oddělení technické vybavenosti MHMP; zast. společností ZAVOS s.r.o.

FOTOALBUM (Facebook)

Etapizace:

Rok 2020 (září - prosinec)

 • úsek Vídeňská - Pražského povstání - kompletně - úplná uzavírka
 • úsek Pražského povstání - Mašatova výstavba řadu dešťové kanalizace (komunikace v 2021) - částečné omezení provozu; 1. - 31. 10.  30.9. - 31.10. stoka B1 (Pražského povstání - DCHB), 1. - 30. 11. stoka B2 (DCHB - Mašatova); termíny se mohou lehce změnit, informace bude včas zveřejněna
 • spadiště dešťové kanalizace Krále Václava IV. - úplná uzavírka

Popis dopravního opatření: ulice Pražského povstání a K Zeleným domkům v přilehlých úsecích uzavřenému úseku budou pojížděny jednosměrně po směru hodinových ručiček - zachová se tak maximální průjezdnost nejen pro složky IZS, ale i více parkovacích stání (výkresy v příloze DIO 2020.zip)
Aktualizace: kvůli výměně kabelu PRE převeden chodník v úseku Pražského povstání - Mašatova na opačnou stranu ulice na provizorní sypaný chodník: https://www.praha-kunratice.cz/zpravy/4704-reko-k-zelenym-domkum-vymena-kabelu-pre-zmena-dopravni-situace dokončeno
Aktualizace: kvůli výměně trubního vedení pod horním parkovištěm domu s cháněnými byty (DCHB) bude od 29.10. upraven průjezd kolem vjezdů a uzavřeno horní parkoviště: https://www.praha-kunratice.cz/zpravy/4720-reko-k-zelenym-domkum-uzavreni-horniho-parkoviste-dchb

Kde parkovat: na druhé straně Vídeňské, v přilehlých ulicích uzavřeného úseku, u AV ČR (K výzkumným ústavům) - tento úsek je na úpravu parkování díky bytovým domům nejnáročnější. Parkování, které zablokuje bezpečnou průjezdnost komunikace pro IZS, v křižovatce apod. bude z bezpečnostních důvodů automaticky řešeno odtahem. Děkujeme za pochopení. MAPA MOŽNÉHO PARKOVÁNÍ

Kontejnerové stání na tříděný odpad K Zeleným domkům x Vídeňská bude přesunut k ul. Jihočeská. Možno využívat i okolní stání MAPA KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ (ODKAZ)

Rok 2021 - leden - březen

Stručný přehled etapizace v tabulce níže. V přílohách dole na stránce ke stažení kompletní dopravní opatření v původní podobě, ve fotogalerii velmi zjednodušená schémata. Přístup do Domu s chráněnými byty (DCHB) bude zachován vždy jedním z vjezdů s provizorním vnitřním průjezdem mezi parkovišti.

TermínNázevPopis omezeníCo se bude dělatVizualizace

4.1. - 25.1.2021

DO 14.1.!

1. etapa, 1. fázeuzavírka úseku DCHB - Mašatova, Suppého vč. křižovatky + spadiště Krále Václava IV. a Turgeněvovavýstavba dešťové kanalizace a jejích přípojek

schéma

DIO

25.1. - 15.2.2021

OD 14.1.!

1. etapa, 2. fáze

uzavírka úseku DCH - Pražského povstání (vč. křižovatky a zásah do ul. Pražského povstání) + spadiště Krále Václava IV. a Turgeněvova

Z DŮVODU RYCHLEJŠÍHO ZHOTOVENÍ 1. ETAPY 1. FÁZE ZAHÁJENA 2.FÁZE DŘÍVE!

POSTUPNÝ PŘECHOD NA DIO 2.FÁZE OD 14.1.2021!

výstavba dešťové kanalizace a jejích přípojek

schéma

DIO

15.2. - 31.3.2021

OD 24.2.!

2. etapa

uzavírka úseku DCHB - Pražského povstání (vč. křižovatky a zásah do ul. Pražského povstání)

uzavírka úseku K Libuši - Ševčenkova (Lizstova) vč. křižovatek (+ spadiště Krále Václava IV. a Turgeněvova - rezerva)

Rekonstrukce komunikace

Výstavba dešťové kanalizace

schéma

DIO

Rok 2021 - duben - červenec

3. etapa: 6 fází

 • 3. Etapa je rozdělena na 6 fází. Ve všech fázích bude stejný zábor ul. K zeleným domkům pro opravu komunikace. Jednotlivé fáze se liší zábory pro výstavbu dešťové kanalizace a zahájením rekonstrukce Turgeněvova.
  • Komunikace
   • Rekonstrukce komunikace bude probíhat v úsek vjezd k areálu chráněných domů – Lisztova (včetně křižovatky). Staveništní doprava bude vedena ulicemi Lisztova a Kálmánova a po dokončení kanalizace ul. K zeleným domkům.
  • Kanalizace
   • 1. fáze: ul. K zeleným domkům bude uzavřena v úseku Lisztova – K Libuši. příčné přejezdy Dunajevského a Musorgského zůstanou zachovány. Stále probíhá výstavba spadiště v ul. krále Václava IV. 13.4.-16.4.
   • 2. fáze: ul. K Zeleným domkům bude uzavřena v úseku Lisztova – Musorgského (bez křižovatky). Příčný přejezd Dunajevského zůstane zachován. stále probíhá výstavba spadiště. 17.4.-23.4.
   • 3. fáze: výstavba kanalizace probíhá v prostoru křižovatky Lisztova v záboru pro komunikaci. Stále probíhá výstavba spadiště. 24.4. - 9.5.
   • 4. fáze: poslední úsek kanalizace bude realizován v ul. Lisztova. Stále probíhá výstavba spadiště. 10.5. - 16.5.
   • 5. fáze: zábory shodné se 3. fází. Výstavba spadiště stále probíhá, termín ukončení není v tuto chvíli jasný. Po ukončení bude doplněna situace bez záboru ul. krále Václava IV. 17.5.-13.6.(?)
   • 6. fáze: všechny úseky kanalizace včetně spadiště jsou hotové. Zahajuje rekonstrukce ulice Turgeněvova při plné dopravní uzávěře. 14.6.-12.7.

Od úterý 6.7. do 11.7. budou probíhat práce na pokládkách živičných vrstev v aktuálně rekonstruovaném úseku K Zeleným domkům Pražského povstání - Lisztova.
Po tuto dobu není možné jakkoli vjíždět vozidly do pracovního úseku ani po něm chodit (chůzce možná pouze po chodnících). Na plochu je opakovaně při přípravě aplikován asfaltový postřik, který nejde smýt ani z pneu, vozidla nebo oděvů!
Během vlastní pokládky udržujte od pracovního místa a strojů bezpečný odstup a při pohybu staveništěm poslouchejte pokyny zhotovitele.

Rok 2021 - červenec - prosinec

 • 4. a 5. etapa
  • 13.7. - 20.12. uzavřen úsek Lisztova - K Libuši (kžižovatka s Lisztova průjezdná, křžovatky uvnitř úseku neprůjezdné)
  • z toho 13.7. - 30.9. uzavřen úsek od Glazunovova po Turgeněvovu včetně (slepé rameno ulice u Ohrady)
  • 8-11/2021 předpoklad realizace rekonstrukce Musorgského a Beethovenova ("Umělecké ulice" - viz níže; není součástí reko K Zeleným domkům)

schéma uzavírky

Souběžná stavba

Příjezdová komunikace k domům K Zeleným domkům č.p. 631 - 633 v rámci investiční akce MČ Praha-Kunratice "Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích - III. etapa", doba výstavby shodná s I. etapou rekonstrukce ulice K Zeleným domkům. Dokončeno stavebně 12/2020.

"Umělecké ulice" - Suppého, Lizstova, Beethovenova, Musorfského, Kálmánova - probíhá delimitace (převod) akce z MHMP na MČ. MČ přes zimu po schválení delimitace aktualizuje dokumentaci a nejpozději na jaře vysoutěží zhotovitele. Pořadí rekonstruovaných ulic pude podřízeno etapizaci K Zeleným domkům.

ODKAZ NA STRÁNKU REKONSTRUKCE

Instrukce pro obyvatele dotčené rekonstrukcí

Svoz komunálního odpadu: den předem do 14:00 (ideálně vška již ráno) umístit popelnici (popsanou číslem domu) ven na ulici, stavba na konci směny přemístí nádoby na domluvená sběrná místa - občas se svoz vlivem náhod nezdaří, snažíme se pak zajistit náhradní.

Veškeré jednorázové přístupy na pozemek uvnitř uzavřeného úseku technikou či jinými vozidly je nutno si předem dojednat na místě se stavbyvedoucím - pokud to technická situace bezpečně umožní, vyjdeme vám vstříc, ovšem v režimu na vlastní nebezpečí. Vyhrazujeme si právo přístup do staveniště zakázat bez udání důvodu. Veškeré stěhování, návozy materiálu či jiné práce odložte na dobu mimo termín rekonstrukce.

Ohlášené odstávky vody

https://www.pvk.cz/aktuality/havarie-vody/aktualni-havarie/

Pro zasílání sms o známých odstávkách a dalších událostech v rácmi rekonsrukce zašlete své mobilní telefoní číslo, jméno a adresu na doprava@praha-kunratice.cz

 • St. 30.9.2020 cca 8:30 - 10:30 úsek Vídeňská - Pražského povstání; PVK, nahlášeno 30.9.2020 v 6:44 ZRUŠENO
 • Čt. 1.10.2020 cca 8:00 - 10:30 úsek Vídeňská - Pražského povstání; PVK, nahlášeno 30.9.2020 v 9:00 (přesun z 30.9. kvůli technickým komplikacím)
Schéma DIO KZD 7-12/2021
Vyskočit nahoru