Jste zde

Stavba č. 0138 TV Kunratice etapa 0009 K Zeleným domkům

Obecně

Kompletní rekonstrukce ulice K Zeleným domkům v celé délce vč. přeložek sítí

Na akci je vydáno platné stavební povolení a provedena změna stavby před dokončením stavebním úřadem Prahy 4.

Data

Zhotovitel: soutěž předpokládáná v zimě 2018-2019; provádí Odbor technické vybavenosti magistrátu hl. m. Prahy (OTV MHMP)
Projektant: DIPRO s.r.o.
Projektová dokumentace: STÁHNOUT (zip)
Předpoklad zahájení prací: léto 2019 (po dokončení rekonstrukce ul. Vídeňská v úseku K Zeleným domkům - Dobronická)
Cena projektu:
Investor: hl. m. Praha, zast. společností ZAVOS s.r.o.

gotop