Jste zde

8.8.2018

Zveřejnění návrhu Metropolitního plánu - připomínky MČ Praha - Kunratice

Vážení občané, rádi bychom Vás informovali o aktuálním vývoji a harmonogramu příprav nového územního plánu Prahy - Metropolitního plánu (MPP). Příprava Metropolitního plánu je složitý proces, který ovlivňuje politická reprezentace HMP (zadavatel), architekti a urbanisté (zpracovatel) a nezávislý státní dohled (pořizovatel). Svoji nezastupitelnou roli při přípravě dokumentu mají orgány státní správy (např. památkáři), městské části, vlastníci pozemků i široká veřejnost. Oficiální návrh plánu (návrh přijatý pořizovatelem) je zveřejněn na webu Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR) plan.iprpraha.cz a na stránkách Odboru Územního rozvoje MHMP od 16. dubna 2018. Více informací naleznete na těchto odkazech:

JAK PŘIPOMÍNKOVAT METROPOLITNÍ PLÁN?

Návrhy na změny nového Metropolitního plánu hl. m. Prahy je možné připomínkovat do 27. července 2018.

Odkaz na mapu Metropolitního plánu hl.m.Prahy

Odkaz na zadání změny Metropolitního plánu hl.m.Prahy

Odkaz na připomínky MČ Praha-Kunratice k návrhu na změny v Metropolitního plánu

 

Zveřejnění návrhu Metropolitního plánu - připomínky MČ Praha - Kunratice
Vyskočit nahoru