Jste zde

24.1.2018

Zveřejnění rozpočtu, rozpočt. opatření a rozpočtového výhledu dle 250/2000 Sb.

ZVEŘEJNĚNÍ

ROZPOČTU, ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KUNRATICE

v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění jsou následující dokumenty umístěny na webových stránkách následně:

schválený:

ROZPOČET

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KUNRATICE

na internetových stránkách http://praha-kunratice.cz/informace-k-verejnym-planovanym-prijmum-vydajum-vyrocni-zpravy

schválená

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KUNRATICE V ROZPOČTU

na internetových stránkách http://praha-kunratice.cz/informace-k-verejnym-planovanym-prijmum-vydajum-vyrocni-zpravy

schválený

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KUNRATICE

na internetových stránkách http://praha-kunratice.cz/informace-k-verejnym-planovanym-prijmum-vydajum-vyrocni-zprav

Do výše schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření a rozpočtového výhledu v listinné podobě je možno nahlédnout v budově Městské části Praha-Kunratice, sekretariát u paní Kubátové na adrese K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4-Kunratice

Ing. Lenka Alinčová v.r.
starostka Městské části Praha-Kunratice

ZVEŘEJNĚNO: 17.1.2018

Vyskočit nahoru