Jste zde

05/2020

Číslo jednací: 
MC P-KU 00860/2020
Žádost přijata: 
10.03.2020
Vyřízeno: 
23.03.2020
Počet stran: 
1

Poskytutí smlouvy na stavbu tělesa komunikace parc.č. 2356/93,1544/2 a 2356/94.

Informace o tom, proč po 17 letech od kolaudace není změněno užívání části pozemků z orné půdy na komunikaci.

Vyskočit nahoru