Jste zde

003/2016

Číslo jednací: 
MC P-KU 2026/2016
Žádost přijata: 
04.08.2016
Vyřízeno: 
08.08.2016
Počet stran: 
1

1) Sdělení, zda městská část uzavřela od. 1. 1. 2007 do současnosti smlouvu (např. darovací, o spolupráci), ve které budoucí stavebník poskytuje finanční plnění městské části a městská část se zavazuje poskytnout budoucímu stavebníkovi součinnost.

2) Sdělení, zda městská část uzavřela od 1. 1. 2007 do současnosti plánovací smlouvu ve smyslu § 66 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3) Kopie smluv uvedené v bodě 1) a 2), pokud došlo k jejich uzavření.

4) Všechna správní rozhodnutí, která byla vydána v souvislosti se smlouvami v bodě 1) a 2), pokud existují. 11)

Vyskočit nahoru