Výběrové řízení: Referent/referentka hospodářskosprávního odboru-Referent životního prostředí