Smlouva o zřízení věcného břemene-Boels ČR č.15 003 9 00