Jste zde

Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích II. etapa

Obecně

Kompletní rekonstrukce vč. výměny podloží, zbudování nových chodníků a vjezdů

ulice: Krále Václava IV., Tichého, Netolická, Za Hájovnou, Ke Hrádku, Nad Belvederem.
Výběr komunikací k rekonstrukci provedla speciální komise zastupitelstva, výběr byl následně potvrzen hlasováním zastupitelstva.
Na akci jsou vydána platná stavební povolení stavebním úřadem Prahy 4.

Data

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.
Projektant: DIPRO s.r.o.
Výběrové řízení: ODKAZ
Projektová dokumentace: STÁHNOUT [zip]
Předpoklad ukončení všech prací: červenec 2019
Cena projektu: cca 23 mil. Kč bez DPH
Investor: Městská část Praha - Kunratice

Kontakty

Zhotovitel: Ing. Kabele +420 731 601 307; ivan.kabele@eurovia.cz
Investor: Kubát +420 725 880 442; +420 244 102 217; kubat@praha-kunratice.cz (v případě, že bude hovor odmítnut, pošlete krátkou sms)

Kontrolní dny: úterý od 9:00 - pokud možno informujte o své přítomnosti a žádosti/potřebě předem, umožní nám to lépe se připravit a vyřešit věc rychleji; v případě potíží nečekejte na kontrolní den!

Důležité termíny

Vždy v předstihu před realizací jednotlivých etap bude uskutečněno setkání stavby, zástupců radnice a projektantem s obyvateli dotčených ulic, kde budou vyjasněny všechny organizační detaily. Pozvánka bude doručena do schránek a zároveň umístněná zde na webu.

 • TERMÍN KOORDINAČNÍ SCHŮZKY pro ulici Krále Václava IV.: po 20.8.2018 v 18:00 ve velkém sále kunratické radnice
 • TERMÍN KOORDINAČNÍ SCHŮZKY pro ulice Ke Hrádku a Nad Belvederem: po 3.9.2018 v 17:00 ve velkém sále kunratické radnice (zápis); 6.3.2019 v 17:00 ve velkém sále kunratické radnice
 • TERMÍN KOORDINAČNÍ SCHŮZKY pro ulici Za Hájovnou: 10. 4. 2019 v 17:00 ve velkém sále kunratické radnice
 • TERMÍN KOORDINAČNÍ SCHŮZKY pro ulici Netolická: 24. 4. 2019 v 17:00 ve velkém sále kunratické radnice

 

Harmonogram (aktualizace 7.3.2018)

 1. Krále Václava IV. DOKONČENO
 2. Tichého DOKONČENO
 3. Ke Hrádku (od 18. 3. 2019), Nad Belvederem (od 18. 3. 2019 fréza, přípravné práce) - v době cca 19.3. - 5.4. budou prováděny opravy znaků inženýrských sítí, pokládka kabelů PRE, výměna kabelových polí veřejného osvětlení
 4. Za Hájovnou (od 4/2019)
 5. Netolická (od 5/2019)

Instrukce

 • Popsat popelnice číslem popisným a orientačním
 • Popelnice pro svoz dát před dům nejpozději v úterý (resp. den před vyvážkou) před čtvrtou odpolední - zaměstnanci zhotovitele nádoby umístí na sběrné místo a další den po vyprázdnění vrátí
 • Neparkovat v rekonstruovaných ulicích a minimalizovat průjezdy stavbou - hrozí materiální škoda jak na vozidle, tak na infrastruktuře, veškerá odpovědnost jde bez výjimky za vlastníkem vozidla - pozor zejména na trčící znaky inženýrských sítí (kanály, uzávěry atd.)
 • V případě zjištění nějakého problému kontaktovat zástupce investora a zhotovitele na uvedeném telefoním čísle / e-mailu
 • Dbát zvýšené opatrnosti při chůzi prostorem stavby, v případě potíží požádat zaměstnance zhotovitele o asistenci
 • V případě dovozu zásilky kurýrní službou informujte řidiče o stavbě a kde má zastavit nejblíže MIMO PROSTOR STAVBY!

Nahlášené odstávky

10. - 14. 6.2019 Netolická a okolí - rozpis odstávek elektrického proudu: https://housing.espis.mepnet.cz/eDeskaKunratice/download.jsp?idPriloha=8796

Vyskočit nahoru