Jste zde

Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích II. etapa

Obecně

Kompletní rekonstrukce vč. výměny podloží, zbudování nových chodníků a vjezdů

ulice: Krále Václava IV., Tichého, Netolická, Za Hájovnou, Ke Hrádku, Nad Belvederem.
Výběr komunikací k rekonstrukci provedla speciální komise zastupitelstva, výběr byl následně potvrzen hlasováním zastupitelstva.
Na akci jsou vydána platná stavební povolení stavebním úřadem Prahy 4.

Data

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.
Projektant: DIPRO s.r.o.
Výběrové řízení: ODKAZ
Projektová dokumentace: STÁHNOUT [zip]
Předpoklad ukončení všech prací: květen 2019
Cena projektu: cca 23 mil. Kč bez DPH
Investor: Městská část Praha - Kunratice

Vzhledem k aktuální dostupnosti finančních prostředků pořizujeme projekt pro přeložení kabelu CETIN v ulici Netolická ze současného vrchního stožárového vedení do komunikace.

Důležité termíny

Vždy v předstihu před realizací jednotlivých etap bude uskutečněno setkání stavby, zástupců radnice a projektantem s obyvateli dotčených ulic, kde budou vyjasněny všechny organizační detaily. Pozvánka bude doručena do schránek a zároveň umístněná zde na webu.

  • TERMÍN KOORDINAČNÍ SCHŮZKY pro ulici Krále Václava IV.: po 20.8.2018 v 18:00 ve velkém sále kunratické radnice
  • TERMÍN KOORDINAČNÍ SCHŮZKY pro ulice Ke Hrádku a Nad Belvederem.: po 3.9.2018 v 17:00 ve velkém sále kunratické radnice (zápis)

 

Harmonogram (aktualizace 30.7.2018):

  1. Krále Václava IV. DOKONČENO
  2. Tichého DOKONČENO
  3. Ke Hrádku (od 1. 4. 2019)
  4. Nad Belvederem (od 1. 4. 2019 přípravné práce)
  5. Za Hájovnou (od 5/2019)
  6. Netolická (od 6/2019)

Změna harmonogramu oproti původnímu předpokladu vznikla jednak z důvodu snahy uskutečnit letošní Velkou Kunratickou již s novou ulicí Krále Václava IV., ale také díky petici občanů z ulice Ke Hrádku, kteří požádali radnici o odklad rekonstrukce. Touto variantou harmonogramu se dá vyhovět oběma požadavkům.

gotop