Jste zde

9.8.2023

Harmonogram VOK na II. pololetí 2023

Harmonogram velkoobjemových kontejnerů  II. pololetí roku 2023

Datum    Čas přistaveníLokalita
6.9.202316 - 20 hod Sídliště Flora (u kotelny)
6.9.202316 - 20 hod Zelené údolí (ul. Za valem)
20.9.202316 - 20 hod Sídliště Flora (u kotelny)
20.9.202316 - 20 hod Ještědská (u pošty)
4.10.202316 - 20 hod K Chodovu x Nad Akáty
4.10.202316 - 20 hod Úhlavská x Sobolákova
18.10.202316 - 20 hod Sídliště Flora (u kotelny)
18.10.202316 - 20 hod Zelené údolí (ul. Za valem)
1.11.202316 - 20 hod Sídliště Flora (u kotelny)
1.11.202316 - 20 hod K Bažantnici x Netolická
8.11.202316 - 20 hod Zelené údolí (ul. Za valem)
8.11.202316 - 20 hod Ještědská (u pošty)
29.11.202316 - 20 hod Sídliště Flora (u kotelny)
29.11.202316 - 20 hod Zelené údolí (ul. Za valem)

 VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako např.:

nábytek, koberce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy, sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.)

Co nelze odložit do VOK

směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru)

nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)

bioodpad (větve, posekaná tráva apod.)

vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)

stavební suť

 

Vyskočit nahoru