Jste zde

14.2.2023

Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu pro rok 2023

HARMONOGRAM MOBILNÍHO SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

PRO ROK 2023   Praha – Kunratice

 

ČTVRTEK - 23.02.2023, 18.05.2023, 12.10.2023

Lokalita                                                                                                             Čas

1.    ul. Za Valem č. 1375 (u kontejneru na textil)                                     15:00 - 15:20

2.    křižovatka ul. K Zeleným domkům x Suppého                                 15:30 - 15:50

3.    ul. K Betáni (za parkem)                                                                       16:00 - 16:20

4.    nám. Prezidenta Masaryka (u restaurace U Zavadilů)                    16:30 - 16:50

5.    křižovatka ul. K Václavce x Jana Růžičky  (u kontejneru na textil)  17:00 - 17:20

6.    ul. K Šeberáku (točna autobusu)                                                         17:30 - 17:50

 

SOBOTA - 12.8.2023

Lokalita                                                                                                             Čas

1.    ul. Za Valem č. 1375 (u kontejneru na textil)                                       8:00 - 8:20

2.    křižovatka ul. K Zeleným domkům x Suppého                                    8:30 - 8:50

3.    ul. K Betáni (za parkem)                                                                          9:00 - 9:20

4.    nám. Prezidenta Masaryka (u restaurace U Zavadilů)                       9:30 - 9:50

5.    křižovatka ul. K Václavce x Jana Růžičky (u kontejneru na textil)    10:00 - 10:20

6.    ul. K Šeberáku (točna autobusu)                                                          10:30 - 10:50

 

V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady:

 rozpouštědla

 kyseliny

 zásady

 fotochemikálie

 pesticidy

 odpad s obsahem rtuti (např. teploměry)

olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi

 barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice

 detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)

 léčiva

Stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod. NENÍ možné v rámci svozu odevzdat !

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Není nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

Kontaktní tel. na řidiče v případě nenalezení svozového vozidla: 284 098 887, 284 098 888

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

zdroj: Portál životního prostředí hl. m. Prahy 

Vyskočit nahoru