Jste zde

Registrace hosta komise Starostky MČ Praha-Kunratice

Datum vydání: 
04.01.2023
Volební období: 
2022 - 2026
Vyřizuje: 
Mgr. Ivana Šašková, MPA
Martin Kubát
Ing. Lucie Hrdinová
Lucie Nejedlá
Ivana Klofáčová

Pro osobní přednesení záležitosti/problematiky na zvolené komisi je třeba se registrovat minimálně 2 pracovní dny před jejím předpokládaným konáním. Tajemník komise následně (vzhledem k existujícímu programu) určí, na které jednání se můžete jako host dostavit.
Formuláře zasílejte vyplněné na info@praha-kunratice.cz nebo doručte do podatelny ÚMČ Praha-Kunratice. Podněty pro jednání komisí zasílejte kdykoli na info@praha-kunratice.cz

Vyskočit nahoru