Jste zde

Zábory veřejného prostranství, reklamní zařízení, výkopové práce

Datum vydání: 
18.03.2021

Tento poplatek se vybírá za zábor veřejného prostranství za provádění výkopových prací, umístění reklamních a jiných zařízení, kulturních akcí apod.. Zábor musí být předem ohlášen a povolen Úřadem MČ Praha-Kunratice. Vyplněnou Žádost o užívání veřejného prostranství (včetně příloh dle textu) je nutné doručit do podatelny Úřadu MČ Praha-Kunratice, datové schránky nebo jinou formou elektronické komunikace (email). Po projednání žádosti je nutné zaplatit stanovený poplatek. Je vhodné pro usnadnění a urychlení projednání předem kontaktovat ÚMČ Praha-Kunratice emailem či telefonicky. Vzhledem k faktu, že ÚMČ vykonává zároveň funkci správce (vlastníka) velkého množství ploch, je předchozí dohoda potřebná vč. případného místního šetření.

Vyskočit nahoru