Jste zde

8.4.2024

Územní studie Depo Písnice a okolí – zapojte se do plánování!

Územní studie Depo Písnice a okolí

Jak se můžete zapojit?  Po veřejném setkání které proběhlo dne 15.května v budově úřadu MČ Praha-Kunratice byl vytvořen online dotazník, odkaz (zde), který nyní slouží k sbírání podnětů k nové městské čtvrti která vznikne na konečné metra D.

Ilustrační obrázek - mapka řešeného území

Území na rozhraní Písnice a Kunratic na samém jižním okraji Prahy v budoucnu čeká významná proměna. Dnes má tato oblast převážně průmyslový a zemědělský charakter, nachází se tu hlavně sklady, výrobní objekty a pole. V budoucnu zde má vzniknout konečná stanice trasy metra D a spolu s ní i nová městská čtvrť. To vyžaduje jasnou koncepci, podle které se má území dále rozvíjet.

Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy proto připravuje Územní studii Depo Písnice a okolí. Jejím hlavním cílem je zkoordinovat všechny existující zájmy a potřeby v tomto území a nastavit pravidla pro koncepční rozvoj celé lokality. Prioritou hlavního města i dotčených městských částí je, aby v okolí budoucího Depa Písnice vznikla městská čtvrť s vyváženými funkcemi bydlení, práce i rekreace a vhodným začleněním do kontextu okolního města i krajiny. Důraz je kladen na kvalitní koncepci veřejných prostranství a zelených ploch, dostatečné kapacity občanské vybavenosti a dobrou prostupnost pro všechny druhy dopravy.

Během května máte možnost možnost zapojit se do plánování. Zajímají nás vaše uživatelské znalosti lokality, podněty a komentáře. Výsledky poslouží týmu architektů při zpracování návrhu územní studie.

Chcete vědět více ? Klikněte zde

Potřebujete si lépe představit co vás čeká ? Klikněte zde

Veřejné představení záměru územní studie a sběr podnětů
MČ Praha - Libuš - úterý 14. května, 18:00 - 20:00, Hasičská zbrojnice, Hoštická 33
MČ Praha - Kunratice - středa 15. května, 17:30 - 19:30, Úřad MČ Praha - Kunratice

Vyskočit nahoru