Jste zde

13.3.2024

MČ Praha–Kunratice se připojila k projektu MAP IV

MČ Praha-Kunratice se připojila k projektu MAP IV -  Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 4

Hlavní cíle projektu po dobu realizace v období  1. 1. 2024 – 31. 12. 2025:

  • Prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.
  • Zkvalitnění vzdělávání v mateřských a základních školách v území správního obvodu Praha 4 v reakci na problémy a potřeby tohoto území.
  • Zhodnocení dopadu projektem realizovaných aktivit na všechny relevantní cílové skupiny.

Všechny tři výše uvedené hlavní cíle projektu povedou k systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol v území správního obvodu Praha 4 v rámci tzv. akce KLIMA, která je zaměřena na rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka v inkluzivní škole. Projekt přispěje k prohloubení stávající partnerské spolupráce v území se školami a jejich zřizovateli, s rodiči, veřejností a všemi dalšími aktéry. Dílčím cílem projektu je také definování investičních a neinvestičních priorit v oblasti vzdělávání, zřízení a efektivní fungování 3 pracovních skupin – pro financování, pro rovné příležitosti a pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí. Výsledným cílem projektu je tvorba finálního dokumentu MAP IV, který bude mít přesah do oblasti plánování rozvoje školství i po ukončení realizace projektu.
Do projektu se zapojilo 74 mateřských a základních škol, z toho 44 škol zřizovaných MČ Praha 4 a 30 škol majících jiného zřizovatele.

Aktivity projektu:

  • Aktivita 1 – Řízení projektu
  • Aktivita 2 – Vnitřní hodnocení projektu
  • Aktivita 3 – Rozvoj a aktualizace MAP

Podaktivita č. 3.1 ŘV a organizační struktura MAP
Podaktivita č. 3.2 Zpracování komunikačního plánu a realizace konzultačního procesu
Podaktivita č. 3.3 PS pro financování
Podaktivita č. 3.4 PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
Podaktivita č. 3.5 PS pro rovné příležitosti
Podaktivita č. 3.8 Místní akční plánování
Podaktivita č. 3.9 Spolupráce s projektem IDZ/krajem
Podaktivita č. 3.10 Spolupráce s IPs  

  • Aktivita 4 – Implementace akčních plánů

Bližší info naleznete na na odkazu zde: MAP IV

Vyskočit nahoru