Jste zde

3.11.2023

Revitalizace Vesteckého potoka

O plánované revitalizaci Vesteckého potoka jsme naše obyvatele informovali už v Kunratickém zpravodaji č.2 v roce 2020. Získání stavebního povolení trvalo delší dobu a letos na podzim již byla tato stavba zahájena, jak si mohli obyvatelé Kunratice všimnout díky aktivitě těžké techniky v ulici K Šeberáku poblíž silničního mostku.

První přípravné práce zahájil správce toku v únoru 2020 a nyní se bude pokračovat dále. Revitalizace začala u rybníka Šeberák a promění koryto potoka v délce 502 metrů. Je rozdělena na čtyři části, z nichž každá projde různou úpravou. V prvním úseku (mezi rybníkem Šeberák a silničním mostem v ulici K Šeberáku) bude původní opevnění kompletně odstraněno, koryto bude vyčištěno a břehy opevněny těžkou, balvanitou rovnaninou s kamennými stabilizačními prahy. Skladba kamenů zajistí nejen potřebnou ochranu koryta proti poškození, ale zároveň dojde i k podpoře samočistících schopností vody. Členité koryto navíc umožní rozvoj vodních rostlin a může se stát i útočištěm živočichů vázaných na vodní prostředí. Nad silničním mostem potok povede v délce cca 40 metrů ve stávající trase. Původní propustek pod polní cestou v rámci revitalizace nahradí malý kamenný klenutý mostek s kovaným zábradlím.

Podobné úpravy mostků můžete vidět při procházkách v Kunratickém lese. Práce budou hotovy do konce tohoto roku, a tak se všichni můžeme těšit na atraktivní přírodní zázemí v okolí sportoviště u Olšanského rybníku a rybníku Šeberák. 

Ivan Hýža

Vyskočit nahoru