Jste zde

26.5.2023

Zákaz rozdělávání ohňů do odvolání!

Na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou dnes vydal Český hydrometeorologický ústav, platí od pátku 26. května od 12:00 hodin do odvolání na území Prahy nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Za místa zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se považují například lesní porosty, lesy, lesoparky, zahrady apod. V těchto místech je zakázáno rozdělávat oheň, kouřit, používat pyrotechnické výrobky a dělat další činnosti, které by mohly vést ke vzniku požáru. Děkujeme za respektování tohoto zákazu.

Více na: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/v_praze_plati_od_dnesnich_12_00_hodin_az.html

Vyskočit nahoru