Jste zde

24.4.2023

Dluhová poradna, pomoc s energiemi

Oficiální text partnera:

Dluhová poradna na dosah

Půjčky, zápůjčky, spotřebitelské a stavební úvěry či hypotéky jsou každodenní součástí života mnohých z nás. Půjčky pomáhají, avšak za předpokladu, že dlužník je schopen řádně splácet své závazky. Když kvůli nějaké události vypadne jedna splátka, situace má řešení, jen dlužník musí aktivně jednat s věřitelem. Když na splátky nezbývá z příjmů a dlužník nespolupracuje, pak přicházejí problémy. Ve formě výzev k zaplacení, sdělení o zpoplatnění celého úvěru, o úrocích z prodlení a penále, o zahájení exekučního řízení. Dlužník si může myslet, že se před tím schová, obvykle se však mýlí.

Při zadlužení, ať vzniklo jakkoli, je zásadní, aby dlužník reagoval včas a byl aktivní, nenechával nic na poslední den splatnosti, vyjednal s věřitelem změny podmínek. Jinak hrozí, že další nekrytá půjčka či úvěr, ke kterým je možné se dostat např. při smlouvách s nebankovními poskytovateli, při distančním sjednání bez fyzického kontaktu a s elektronickým potvrzením třeba SMS, roztočí dluhovou spirálu.

Cesta integrace, o.p.s. v Praze Uhříněvsi provozuje Dluhovou poradnu, na kterou se můžete obrátit.  Nabízí pomoc s vyhodnocením celé dluhové situace, pomoc s mapováním dluhů, sepsáním a podáním návrhu na oddlužení k příslušnému soudu. V neposlední řadě můžete v poradně prokonzultovat případné možnosti dávek státní sociální podpory, nebo i smlouvy s dodavateli energií, protože i tato témata se často pojí s dluhy klientů.

Kontakt: Nové Náměstí 1250, Praha Uhříněves (budova Informačního centra MČ), tel. 312 315 284, 774 780 107, email: poradnapraha@cestaintegrace.cz, www.cestaintegrace.cz.

 


Projekt: „Cesta z dluhů v Praze“ realizován díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017120.

Vyskočit nahoru