Jste zde

21.4.2023
Doprava

Změny v MHD od konce května

Od soboty 27.5.2023 dojde na jihu Prahy ke změnám v linkovém vedení MHD.

Linka 165 bude nahrazena linkou 154 končící u nové tramvajové trati na Libuši.

Podrobně čtěte níže.
V přílohách tohoto článku naleznete celé znění opatření vč. organizátorem oficiálně poskytnutých informací zaměřených více na samotné Kunratice.
Dále naleznete v obrázcích nové schéma linkového vedení.

Co se změní pro Kunratice

Zdroj: http://www.autobusy.org/linky/165.phpJedinou opravdu relevantní změnou je linka 165. Ta (jako číslo) zaniká a jednotlivé směry jsou nahrazeny spoji jiných linek nebo linkami novými.
Pro Kunratice to znamená, že místo čísla 165 sem bude jezdit číslo 154, ale v podobné trase.

  • Směrem na Modřany: Linka 154 končí v zastávce Sídliště Libuš, kde je nutné přestoupit na tramvaj (a obráceně). Návrh počítá s tím, aby na sebe autobusové a tramvajové spoje navazovaly a nedocházelo k ujíždění. Toto bude nutno dále sledovat a případně dle potřeby doladit. Přímé spojení do Modřan už možné nebude a pro spojení do centra bude třeba přestupovat už na Libuši.
  • Směrem na Jižní město: Linka 154 pojede zcela jak jsme ji dosud znali pod číslem 165 přes Šeberov, Opatov a na Háje. Zde ale nebude končit, vydá se dál směrem na Petrovice, nádraží Měcholupy, Hostivař a Strašnice - tj. ve své původní trase čísla 154. Dá se říct, že co ztratíme na jedné straně ve směrové nabídce, získáme naopak na druhé.

Zásadním rozdílem k lepšímu ovšem bude, že autobus bude jezdit výrazně víc na čas a nebude nabírat nekonečná zpoždění v Komořanech, která měly za následek absolutní nefunkčnost linky pro cestující na Libuši a v Kunraticích směrem na Jižní město a tzv. "vláčkování".
O něco horší bude interval linky (mimo špičku), který vychází z dlouhodobého přepravního průzkumu pomocí automatických sčítačů cestujících. Situaci ovšem budeme monitorovat, na podzim budou změny vyhodnoceny a spolu s organizátorem dopravy budeme jízdní řády ladit.
Linka 154 je částečně elektrifikována, v Kunraticích by se tak měly začít nově objevovat elekrobusy. Na Libuši bude zbudována z tramvajové trakce nabíjecí stopa pro elektrobus.

V zastávce Koleje Jižní město, kde doposud končila 154, bude nově končit linka 126, která je primárně zaměřena na vnitřní obsluhu Jižního města a jede na Háje v trase původní 154. Zde by mělo dojít i ke zlepšení intervalu i spolehlivosti.
Linka 197 je z Chodova vedena na Roztyly, kde je ukončena, nezajíždí již na Háje. Vazbu na Háje kompletně zajišťuje linka 126.
Linky 138, 177, 193, 203 a příměstské spoje zůstávají v dnešní podobě.

Proč se to mění

Jednou z podmínek výstavby (a financování) tramvajové trati na Libuš (připravováno prodloužení na Nové Dvory) je odstranění souběhu s jinou dopravou - zejm. autobusovou. Linka 165 v podobě jak ji známe doposud tedy nutně zaniká a s tímto jsme počítali dlouhodobě. Tato změna je i součástí dlouhodobé strategie vývoje linkového vedení, která je projednána napříč celou Prahou, strategie byla projednána i s komisí dopravy a zastupitelstvem Kunratic a v mezích technických možností byly naše připomínky zapracovány.
Dále bylo potřeba vyřešit požadavky úpravy provozu na Jižním městě a v oblasti Křeslic.
Obě tyto potřeby se promítly do nové podoby linkového vedení společně.
Podotýkáme, že Kunratice o těchto jednotlivých změnách nerozhodují, ale mají v jednání pouze poradní hlas. Změna linkového vedení obsahově vychází z projednaného dlouhodobého materiálu. Situaci budeme sledovat a na základě posbíraných zkušeností řešit s organizátorem dodatečné úpravy.

Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, kterou budeme předávat organizátorovi hromadné dopravy ROPID.
Pro podrobnější dotazy se obracejte přímo na organizátora: https://pid.cz/kontakty/

Oficiální popis a vysvětlení změn zde: https://pid.cz/trvale_zmeny/trvale-zmeny-v-kvetnu-2023/

 


O historii linek 165 a 154 si můžete přečíst např. v těchto odkazech:

165:
https://www.tram-bus.cz/mhd-praha/autobusy/linky-autobusu/denni/linky-150-199/linka-165/
http://www.autobusy.org/linky/165.php

154
https://www.tram-bus.cz/mhd-praha/autobusy/linky-autobusu/denni/linky-150-199/linka-154/
http://www.autobusy.org/linky/154.php

Kunratice a okolí
Jižní město a Křeslice
Modřany a okolí
Vyskočit nahoru