Jste zde

19.4.2023
Doprava

Nový školní autobus z Horních Kunratic

S platností od úterý 2.5.2023 je zřízen navíc školní spoj linky 203 ze sídliště Flora (zast. U Kunratického lesa) do kunratické základní školy (zast. Kunratická škola).
Spoj jede těsně před řádným spojem linky 203, který bývá často na své trase opožděn a jehož kapacita v poslední době systematicky nestačí.

Jízdní řád školního spoje:

Petýrkova7:19
U KUNRATICKÉHO LESA7:21
Volha7:22
Koleje Jižní město7:24
Na Proutcích7:25
Vožická7:27
Šeberák7:28
Kunratice7:29
KUNRATICKÁ ŠKOLA7:30
U Tří svatých7:31

Spoj vyjíždí přímo z garáže, jeho zpoždění by tak mělo být minimální a nemusí se sledovat zpoždění na trase. Pokud by se naplnila kapacita školního spoje, zůstává v záloze spoj běžný, který odjíždí dle jízdního řádu o 5 minut později. Vložení nového spoje před běžný spoj (a ne obráceně) je voleno z provozních důvodů - zejména zabránění přeplňování běžného spoje, kde by běžní cestující z úseku mezi Florou a školou už nemohli nastoupit. Jezděte tedy školním spojem a řádný spoj považujte skutečně jen za zálohu!
Spoj jezdí pouze ve všední dny, o prázdninách je jeho provoz přerušen. Vypravován bude midibus, samozřejmě nízkopodlažní.
Na zastávce Kunratická škola na přechodu samozřejmě čeká strážník, který zajistí bezpečný přechod přes silnici ke škole.

 


Poznámka pod čarou:

Situace, kdy autobus nestíhá kapacitně, je pro nás relativně nová. Od školního roku 2022/2023 došlo ke skokovému nárůstu počtu dětí (a doprovázejících rodičů) využívající MHD místo cesty autem, do té doby jely všechny autobusy nedostatečně využité a to i včetně dřív speciálního školního spoje, který jezdil fakticky skoro prázdný. Na tuto vzniklou situaci bohužel nebylo možné zareagovat v dostatečné míře a zavčasu, neb ji nikdo ani nemohl předvídat. Kapacity vozidel a řidičů v daný čas nebyly volné a ani v obězích jiných vozidel vč. příměstských autobusů se nenacházel volný časový slot, který by dokázal spolehlivě zajistit návoz dětí do školy. Na podzim se povedlo alespoň prohodit vozidla na souvisejících linkách, kdy "školní" spoj neobsluhoval běžný midibus SOR BN8.5, ale jeho větší verze BN 9.5, ovšem i tato kapacita navíc byla zakrátko naplněna. Větší vozidlo již k dispozici nebylo a stále není. Příležitost tento stav uspokojivě vyřešit se naskytla až nyní a to právě vložením jednoho zkráceného spoje. Za pomoc při jednání s organizátorem veřejné dopravy ROPID a průběžné sledování a hlášení stavu je třeba poděkovat i rodičům.

Milí rodiče, že volíte pro cestu dětí do školy autobus a ne auto, si velmi vážíme.
Pomáháte tím i bezpečí všech dětí u školy a usnadňujete situaci všem ostatním řidičům v Kunraticích.
Prosíme, vytrvejte v tom!
Děkujeme!

Vyskočit nahoru