Jste zde

23.11.2022

Podatelna a další služby úřadu přestěhovány do prvního patra!

Od 23. 11. 2022 jsou přestěhovány kanceláře podatelny, ověřování, Czech point, agendy trvalých pobytů, hřbitova, místních poplatků a přestupků do prvního patra budovy radnice.

Tento krok byl učiněn z důvodu přijetí úsporných opatření spotřeby energií.

První patro budovy není bezbariérově přístupné! Pokud jste osoba s omezenou schopností pohybu a orientace (či ji doprovázíte), rodič s dětským kočárkem apod., máme pro vás připravené náhradní řešení – pracovník úřadu přijde na zavolání do přízemí do zvlášť uzpůsobených prostor. Na požádání je možné dětské kočárky umístit do zabezpečené místnosti. Využijte zvonky u vstupu do budovy nebo požádejte kteréhokoli pracovníka úřadu.

Děkujeme za pochopení.

Vyskočit nahoru